Prawo do sprostowania (art. 16 PKBR)

Każdy użytkownik ma podstawowe prawo do żądania poprawienia swoich danych w przypadku nieścisłości; szybko, łatwo i bezpłatnie. Doświadczenie pokazuje jednak, że niektóre firmy nie zapewniają łatwego sposobu korygowania danych osobowych, co może prowadzić do daleko idących i szkodliwych konsekwencji dla użytkowników ich usług. Zajmujemy się tą podstawową kwestią w tym projekcie i wkrótce opublikujemy wyniki działań egzekwujących prawo.

Prowadzenie projektu: Ala Krinickytė

Relevant articles