Prawo i prywatność

This page has been translated automatically. Read the original lub leave us a message if something is not right.

Poniżej znajdują się szczegóły prawne, nasza polityka prywatności i informacje o prawach autorskich.

Kliknij tutaj, aby przejść do kolejnych rozdziałów na tej stronie:

Kliknij tutaj, aby przejść do innych ważnych stron:

O nas

NOYB - Europejskie Centrum Praw Cyfrowych
Goldschlagstr. 172/4/3/2
1140 Wien
AUSTRIA

Wizyty osobiste tylko po wcześniejszym umówieniu!

E-Mail: i n f o@n o y b.e u

ZVR: 1354838270

Odpowiedni organ: Landespolizeidirektion Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten.

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności obejmuje noyb.eu, support.noyb.eu i biuletyny noyb.eu.

(1) Podczas przeglądania naszej strony głównej https://noyb.eu

W skrócie: Udostępniamy Ci tę stronę, upewniamy się, że pozostaje bezpieczna i otrzymujemy anonimowe statystyki, aby sprawdzić, czy nam się to udało.
Cel: Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w dwóch celach: (A) w celu udostępnienia użytkownikowi tej strony ("daneo ruchu", takie jak adres IP użytkownika) oraz (B) w celu wykorzystania danych osobowych użytkownika do zapewnienia bezpieczeństwa strony.
Przechowywanie: (A) Dane o ruchu nie są przechowywane. (B) Dane dziennika bezpieczeństwa (np. gdy oprogramowanie zidentyfikuje "incydent") są usuwane w ciągu 6 miesięcy, chyba że istnieje szczególny powód do przechowywania informacji przez dłuższy czas (np. poszczególne adresy IP są blokowane).
Podstawa prawna: (A) Twoja zgoda na otrzymywanie naszej strony i (B) nasze uzasadnione interesy (ze względów bezpieczeństwa przetwarzamy dane osobowe, adresy IP, na tej stronie) w utrzymaniu bezpieczeństwa naszej strony i wypełnianiu naszego prawnego obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa strony.
Podmioty przetwarzające: Możemy korzystać z zaufanych podmiotów przetwarzających, które przetwarzają dane osobowe użytkownika wyłącznie w naszym imieniu ("podmioty przetwarzające"). Konkretny dostawca może z czasem ulec zmianie. Obecnie wszystkie nasze podstawowe systemy, w tym nasza strona internetowa, są hostowane na naszych własnych serwerach. Niektóre elementy związane z newsletterami są hostowane w naszym imieniu przez dialog-Mail eMarketing Systems GmbH (szczegóły poniżej w punkcie 3).

Inne Odbiorcy: Zazwyczaj żaden. Jedynym wyjątkiem może być nasze zewnętrzne wsparcie backendowe (nycro UG, Hütten 118, 20355 Hamburg, Niemcy), które może mieć nieunikniony dostęp do informacji podczas rozwiązywania problemów technicznych.
Transfery do krajów trzecich: Brak. Przetwarzamy dane użytkownika na terenie EOG/UE.
Pliki cookie: Nie używamy plików cookie na noyb.eu.

Statystyki: Oprócz powyższego przetwarzania prowadzimy system statystyczny, który nie przetwarza żadnych danych osobowych.

(2) Dodatkowe przetwarzanie, gdy użytkownik staje się członkiem wspierającym i korzysta z serwisu https://support.noyb.eu

W skrócie: Oprócz przetwarzania opisanego w punkcie (1), przetwarzamy dane, które są niezbędne do zarządzania członkostwem w noyb, takie jak administrowanie płatnościami i wysyłkami.
Więcej szczegółów: Jeśli zostaniesz członkiem wspierającym, przechowujemy dane, które podałeś w formularzach online. Po dołączeniu generujemy numer identyfikacyjny członka. Jesteśmy również prawnie zobowiązani do wygenerowania znacznika czasu, gdy użytkownik dołącza do noyb jako członek. Jeśli użytkownik dołączy jako członek, przechowujemy jego adres IP w celu zapobiegania oszustwom. Prowadzimy rejestr wszelkich zmian wprowadzonych w danych członkowskich, aby móc zarządzać kontem. Dane te są przechowywane wyłącznie w celu zarządzania członkostwem (umowa między nami).
Cel: Zarządzanie członkostwem i regularne aktualizacje za pośrednictwem poczty e-mail.
Przechowywanie: Wszystkie dane są usuwane, jeśli użytkownik nie ukończy procesu rejestracji ("przekroczenie limitu czasu"). Jeśli użytkownik zostanie członkiem noyb, jego dane będą przechowywane przez cały okres członkostwa, a użytkownik może je zmienić w dowolnym momencie, logując się na stronie
https://support.noyb.eu/. W przypadku zakończenia członkostwa austriackie przepisy księgowe wymagają 7 lat prowadzenia ksiąg rachunkowych. Mogą wystąpić inne indywidualne sytuacje lub wyjątkowe uzasadnione interesy (np. w przypadku wniesienia roszczenia prawnego przeciwko nam), które wymagałyby od nas dalszego przetwarzania danych osobowych, ale nie można ich przewidzieć.
Podstawa prawna: W celu zawarcia i dalszego wykonywania umowy między naszymi członkami a nami, zobowiązań prawnych wynikających z członkostwa użytkownika oraz naszych uzasadnionych interesów.
Uzasadnione interesy: W celu zapobiegania oszustwom przetwarzamy dane osobowe (adresy IP) i możemy przetwarzać dane w przypadku sporów prawnych wynikających z członkostwa.
Podmioty przetwarz ające: Możemy korzystać z zaufanych podmiotów przetwarzających, które przetwarzają dane osobowe użytkownika wyłącznie w naszym imieniu ("podmioty przetwarzające"). Konkretny dostawca może z czasem ulec zmianie. Obecnie wszystkie nasze podstawowe systemy, w tym system członkowski, są hostowane na naszych własnych serwerach.

Dostawcy usług płatniczych: Jeśli zdecydujesz się na płatność kartą kredytową, zostaniesz przekierowany na bezpieczną stronę SIX Payment Services Austria GmbH i/lub Twojego dostawcy usług płatniczych, który nie jest pod naszą kontrolą (np. formularz 3D Secure Code banku wydającego kartę)
tutaj. Nasz bank (Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, w przypadku płatności SEPA) musi otrzymać odpowiednie informacje o transakcji, jeśli wybierzesz płatność SEPA.
Poczta: Jeśli użytkownik nie zrezygnuje z otrzymywania prezentu powitalnego, jego adres zostanie wykorzystany do dostarczenia prezentu powitalnego za pośrednictwem poczty.
Inni odbiorcy: Zazwyczaj żaden. Jedynymi wyjątkami są (1) nasze zewnętrzne wsparcie techniczne (nycro UG, Hütten 118, 20355 Hamburg, Niemcy), które może mieć nieunikniony dostęp do informacji podczas rozwiązywania problemów technicznych oraz (2) austriacki organ podatkowy, ale tylko wtedy, gdy użytkownik zdecyduje się zgłosić swoją opłatę członkowską lub darowiznę w celu odliczenia jej od austriackich podatków.
Transfery do krajów trzecich: Brak. Przetwarzamy dane użytkownika na terenie EOG/UE.
Pliki cookie: Używamy sesyjnego pliku cookie (o nazwie "sesja") do przetwarzania wniosku o członkostwo, który przechowuje losowy ciąg znaków. Jest on usuwany po zamknięciu przeglądarki.

(3) Dodatkowe przetwarzanie po zapisaniu się do newsletterów noyb

W skrócie: Oprócz przetwarzania opisanego w punkcie (1), wykorzystujemy Twój adres e-mail do wysyłania Ci żądanych newsletterów i wszelkich dodatkowych danych, które podałeś podczas rejestracji.
Cel : Wysyłanie naszego biuletynu i dostosowywanie elementów w biuletynach (takich jak informacje specyficzne dla danego kraju).
Przechowywanie: Dane użytkownika są usuwane z listy mailingowej po anulowaniu subskrypcji. Dane osobowe użytkownika są następnie usuwane w ciągu 24 godzin.
Podstawa prawna: Zgoda użytkownika na wysyłanie wiadomości e-mail.
Podmioty przetwarzające: Korzystamy wyłącznie z zaufanych stron trzecich, które przetwarzają dane osobowe użytkownika wyłącznie w naszym imieniu ("podmioty przetwarzające"). Do wysyłania wiadomości e-mail używamy obecnie dialog-Mail eMarketing Systems GmbH. Konkretny dostawca może z czasem ulec zmianie.
Inni odbiorcy: Zazwyczaj żaden. Jedynym wyjątkiem może być nasze zewnętrzne wsparcie backendowe (nycro UG, Hütten 118, 20355 Hamburg, Niemcy), które może mieć nieunikniony dostęp do informacji podczas rozwiązywania problemów technicznych.
Transfery do krajów trzecich: Brak. Przetwarzamy dane użytkownika na terenie EOG/UE.
Pliki cookie: Używamy sesyjnego pliku cookie (o nazwie "PHPSESSID") do przetwarzania rejestracji użytkownika, który przechowuje losowy ciąg znaków. Jest on usuwany po zamknięciu przeglądarki.

(4) Dodatkowe przetwarzanie w przypadku udostępniania naszej strony w sieciach zewnętrznych lub podążania za linkami

To proste: Obecnie nie możemy zagwarantować zgodności innych osób - ale praca nad tą kwestią jest dokładnie celem noyb!
Więcej szczegółów: Jeśli klikniesz dowolny przycisk umożliwiający udostępnienie naszej strony (np. Twitter lub Facebook) lub skorzystasz z linku do strony osoby trzeciej, zostaniesz przekierowany na tę inną stronę; podlegasz wówczas polityce prywatności tej osoby trzeciej. Obecnie nie możemy zagwarantować zgodności tych stron trzecich z RODO - ale z Twoją pomocą pracujemy również nad ich zgodnością z RODO!

(5) Gdy wysyłasz nam wiadomość za pośrednictwem naszego systemu zgłoszeń

To proste: Jeśli wyślesz nam ogólną prośbę (np. za pośrednictwem naszego formularza internetowego lub na nasz ogólny adres e-mail), Twoje e-maile trafią do systemu zgłoszeń. Następnie nasz zespół przydzieli zgłoszenie do współpracownika, a Ty otrzymasz od nas odpowiedź.
Cel: Przypisanie zgłoszenia do członka zespołu i udzielenie odpowiedzi na Twoją prośbę.
Przechowywanie: Zgłoszenia są automatycznie usuwane w ciągu 6 miesięcy od ostatniej komunikacji, chyba że istnieje prawny obowiązek przechowywania zgłoszenia, taki jak przepisy księgowe lub przechowywanie dowodów dotyczących wniosków prawnych.
Podstawa prawna: Zgoda użytkownika podczas wysyłania do nas wiadomości e-mail ("działanie potwierdzające" podczas wysyłania wiadomości e-mail do odbiorcy) oraz, w niektórych przypadkach, nasz uzasadniony interes lub prawny obowiązek przechowywania komunikacji jako dowodu.
Podmioty przetwarzające: Możemy korzystać z zaufanych podmiotów przetwarzających, które przetwarzają dane osobowe użytkownika wyłącznie w naszym imieniu ("podmioty przetwarzające"). Konkretny dostawca może z czasem ulec zmianie. Obecnie wszystkie nasze podstawowe systemy, w tym system zgłoszeń, są hostowane na naszych własnych serwerach.
Inni odbiorcy: Zazwyczaj żaden. Jedynym wyjątkiem może być nasze zewnętrzne wsparcie backendowe (nycro UG, Hütten 118, 20355 Hamburg, Niemcy), które może mieć nieunikniony dostęp do informacji podczas rozwiązywania problemów technicznych.
Transfery do krajów trzecich: Brak. Przetwarzamy dane użytkownika na terenie EOG/UE.

(6) We wszystkich przypadkach użytkownikowi przysługują następujące prawa

To proste: Wystarczy wysłać nam wiadomość na adres info@noyb.eu a my zajmiemy się wszystkim!
Więcej szczegółów: Użytkownik ma prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wycofania zgody i wniesienia skargi do lokalnego organu ochrony danych. Podlegamy austriackiemu organowi ochrony danych ("Datenschutzbehörde").

Prawa autorskie i open source dla noyb.eu

Wszystkie stworzone przez nas treści na noyb.eu są objęte licencją Creative Commons Uznanie autorstwa i licencja niekomercyjna (CC BY-NC 3.0), chyba że zaznaczono inaczej. Oznacza to, że zawsze możesz korzystać z treści z noyb.eu, jeśli nie czerpiesz z nich zysków ani nie używasz ich w celach komercyjnych, i jeśli odnosisz się do nas (przynajmniej jako "noyb.eu" lub "noyb") podczas korzystania z naszych treści.

Oprócz tej licencji, rozszerzamy tę licencję na:
  • Komercyjne cele dziennikarskie (w tym blogi, media społecznościowe i podobne) podczas raportowania o nas
  • Komercyjne cele akademickie i badawcze

Jeśli chcesz wykorzystać treści wykraczające poza powyższą ogólną licencję (np. treści na stronę internetową firmy, książkę itp.), po prostu wyślij nam wiadomość e-mail na adres info@noyb.euz przyjemnością zgodzimy się na każde inne wykorzystanie!