Kontakt

This page has been translated automatically. Read the original lub leave us a message if something is not right.

Rzeczy, w których możemy (i nie możemy) pomóc...

Chętnie wysłuchamy Twoich uwag, sugestii i opinii. Chętnie też pomożemy wszystkim w kwestiach związanych z prywatnością. Jednocześnie jesteśmy małą organizacją non-profit i jesteśmy pewni, że z zadowoleniem przyjmujesz fakt, że koncentrujemy nasze ograniczone zasoby na naszej podstawowej pracy w zakresie egzekwowania prywatności.

Nasz niewielki zespół prawny traktuje priorytetowo pytania od naszych członków wspierających - inne prośby mogą wymagać dłuższego czasu oczekiwania.

Możemy pomóc jedynie w kwestiach związanych z prywatnością użytkowników prywatnych. Nie możemy udzielać porad podmiotom komercyjnym, w kwestiach politycznych ani w kwestiach dotyczących innych dziedzin prawa (takich jak prawo autorskie, karne lub konsumenckie). Jeśli potrzebujesz takiej porady, skontaktuj się z lokalną organizacją zajmującą się prawami konsumenta, prawami cyfrowymi lub komercyjną kancelarią prawną.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem info [a] noyb.eu

W przypadku pytań dotyczących mediów prosimy o kontakt z mediami [a] noyb.eu

NOYB - Europejskie Centrum Praw Cyfrowych
Goldschlagstraße 172/4/3/2
1140 Wiedeń
Austria

Wizyty osobiste tylko po wcześniejszym umówieniu!


ZVR: 1354838270

Rejestr służący przejrzystości UE: 488900342587-15

E-mail: i n f o [a] n o y b . e u
Odcisk palca PGP: 69E6 620C 4C96 80F7 C6AA E5BC 183B 7F42 DD1B 765F
Serwer klucza PGP: keys.openpgp.org