Recht op correctie (art. 16 GDPR)

Elke gebruiker heeft het recht om zijn gegevens te laten corrigeren in geval van onnauwkeurigheden; snel, eenvoudig en gratis. De ervaring leert echter dat sommige bedrijven geen eenvoudige manier bieden om de persoonsgegevens te corrigeren, wat kan leiden tot verstrekkende en nadelige gevolgen voor de gebruikers van hun diensten. We pakken dit basisprobleem aan in dit project en zullen de resultaten van de handhavingsactie binnenkort publiceren.

Projectleider: Ala Krinickytė

Relevant articles