GDPRhub

GDPRhub jest naszą darmową i otwartą wiki, która pozwala każdemu znaleźć, edytować i dzielić się spostrzeżeniami na temat PKBR, w tym najnowszymi decyzjami DPA i Trybunału oraz ogólnym przeglądem PKBR, odpowiednich DPA i profili krajów.

Ta strona jest dostępna wyłącznie w tłumaczeniu automatycznym na język polski. Zawsze możesz przełączyć się na oryginalną wersję w języku angielskim.

Do naszych wewnętrznych celów w Noyb potrzebowaliśmy dobrego przeglądu decyzji podejmowanych przez krajowe organy ochrony danych (OOD) i sądy. W duchu kreatywności i dzielenia się wiedzą postanowiliśmy opublikować większość naszych badań oraz publicznie i odpłatnie na stronie GDPRhub.eu!

GDPRhub jest darmową i otwartą wiki, która pozwala każdemu znaleźć, edytować i udostępniać informacje o GDPR z całej Europy w języku angielskim. Zawartość GDPRhub jest podzielona na dwie bazy danych: decyzji i wiedzy.

Baza danych decyzji dotyczących PKBRhub

W części poświęconej decyzjom zbieramy streszczenia decyzji krajowych organów ochrony danych i sądów w języku angielskim. Streszczenia te można przeszukiwać według odpowiedniego artykułu GDPR, wydającego DPA lub sądu orzekającego. Każdego dnia monitorujemy ponad 50 stron internetowych w każdym z państw członkowskich. Obecnie strona ta zawiera ponad 200 decyzji, a celem jest osiągnięcie ponad 500 do końca 2020 roku. Uważamy, że dobry przegląd decyzji krajowych jest kluczem do ogólnoeuropejskiej debaty na temat interpretacji spornych kwestii dotyczących PKBR.

Baza danych wiedzy GDPRhub

W dziale wiedzy gromadzimy komentarze na temat artykułów GDPR, profili organów ochrony danych oraz profili wszystkich 32 jurysdykcji GDPR (UE + EOG). W tej bazie danych można znaleźć wszystko, od numeru telefonu islandzkiego organu ochrony danych do głębokiego zanurzenia w art. 5 PKBR.

GDPRtoday Newsletter

Otrzymuj wszystkie nowe decyzje prosto do swojej skrzynki pocztowej i zaprenumeruj biuletyn GDPRtoday!

Więcej informacji można znaleźć na stronie GDPRhub.eu