Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 GDPR)

Υπάρχει ένα βασικό δικαίωμα για κάθε χρήστη να ζητά τη διόρθωση των δεδομένων του σε περίπτωση ανακρίβειας. γρήγορα, εύκολα και δωρεάν. Ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι ορισμένες εταιρείες δεν παρέχουν έναν εύκολο τρόπο διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων που μπορεί να οδηγήσουν σε εκτεταμένες και επιζήμιες συνέπειες για τους χρήστες των υπηρεσιών τους. Αντιμετωπίζουμε αυτό το βασικό ζήτημα σε αυτό το έργο και θα δημοσιεύσουμε σύντομα τα αποτελέσματα της δράσης επιβολής.

Υπεύθυνος έργου: Ala Krinickytė

Relevant articles