Право на коригиране (член 16 от ОРЗД)

Има основно право за всеки потребител да поиска данните му да бъдат коригирани в случай на неточности: бързо, лесно и безплатно. Опитът обаче показва, че някои компании не предоставят лесен начин за коригиране на личните данни, което може да доведе до далечни и вредни последици за потребителите на техните услуги. В този проект ние се справяме с този основен въпрос и скоро ще публикуваме резултатите от принудителното действие.

Ръководител на проекта: Ала Криниките

Relevant articles