Преводи

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.

Различни езикови версии на noyb.eu

ЕС има 24 официални езика, които използват три различни азбуки. Очевидно е, че в цяла Европа се използват много повече езици. Постарахме се да направим нашата страница достъпна за възможно най-много хора. Затова на noyb.eu има три вида страници:

Английски оригинали

Обикновено автентичният оригинален текст е достъпен на английски език. Ако имате някакви проблеми с версиите на други езици, просто превключете на английската версия.

Пълни преводи

Някои страници са преведени ръчно. В момента повечето страници са изцяло преведени на немски език. Когато добавяме още преводи, се опитваме да се съсредоточим върху езиците, които могат да достигнат до възможно най-много хора. Често разчитаме на доброволци, които да ни помогнат с тези преводи. Поради това не можем да гарантираме, че всички преводи са напълно точни.

Ако откриете грешка в превода на тези страници, моля, изпратете ни имейл на адрес info@noyb.eu.

Машинни преводи

Повечето страници са машинен превод на английския оригинал. На такива страници в горната част на страницата ще ви бъде показано известие. Наясно сме, че качеството на тези преводи често е лошо и може да не е полезно във всички случаи. Въпреки това машинният превод трябва да ви позволи да намерите и разберете основните елементи на всяка страница, като винаги можете да преминете към пълен превод на друг език (обикновено английски).

Ако искате да ни подкрепите, като преведете изцяло тези страници, моля, изпратете ни имейл на адрес info@noyb.eu.