GDPRhub

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.

GDPRhub е нашата безплатна и отворена уикипедия, която позволява на всеки да намира, редактира и споделя информация за GDPR, включително най-новите решения на ОЗД и съдилищата, както и общ преглед на GDPR, съответните ОЗД и профили на държавите.

GDPRhub

За нашите вътрешни цели в noyb се нуждаехме от добър преглед на решенията на националните органи за защита на данните (ОЗД) и съдилищата. В духа на creative commons и споделеното знание решихме да публикуваме по-голямата част от нашите изследвания и публично и безплатно на GDPRhub.eu!

GDPRhub е безплатно и отворено уики, което позволява на всеки да намира, редактира и споделя прозрения за GDPR от цяла Европа на английски език. Съдържанието в GDPRhub е разделено на две бази данни: решения и знания.

База данни с решения на GDPRhub

В раздела за решения събираме обобщения на решенията на националните ОЗД и съдилищата на английски език. Обобщенията могат да се търсят по съответния член от GDPR, издаващия ОЗД или решаващия съд. Всеки ден наблюдаваме повече от 50 уебстраници във всяка държава членка. В момента тази страница съдържа над 200 решения, а целта е до края на 2020 г. да достигне над 500. Вярваме, че добрият преглед на националните решения е ключът към общоевропейския дебат за тълкуването на спорните въпроси на GDPR.

База данни със знания на GDPRhub

В раздела за знания събираме коментари по членове на GDPR, профили на ОЗД и профили на всички 32 юрисдикции по GDPR (ЕС + ЕИП). В тази база данни можете да намерите всичко - от телефонния номер на исландския ДЗД до задълбочено разглеждане на член 5 от GDPR.

Бюлетин на GDPRtoday

Получавайте всички нови решения директно в пощенската си кутия и се абонирайте за бюлетина GDPRtoday!

За повече информация посетете GDPRhub.eu