GDPRhub

GDPRhub е нашата безплатна и отворена wiki, която позволява на всеки да намира, редактира и споделя статистика за GDPR, включително най-новите решения на DPA и Съда и общ преглед на GDPR, съответните DPA и профили на държави.

This page has been translated automatically. Leave us a message if something is not right.

За нашите вътрешни цели в noyb се нуждаехме от добър преглед на решенията на националните органи за защита на данните и съдилищата. В духа на креативните общи възможности и споделените знания решихме да публикуваме по-голямата част от нашите изследвания и публично и безплатно на GDPRhub.eu!

GDPRhub е безплатна и отворена уики, която позволява на всеки да намира, редактира и споделя на английски език статистика за GDPR от цяла Европа. Съдържанието на GDPRhub е разделено на две бази данни: решения и знания.

База данни за решения на GDPRhub

В раздела за решенията събираме резюмета на решенията от националните органи за защита и съдилища на английски език. Резюметата могат да се търсят по съответната статия от GDPR, издаване на DPA или решаващ съд. Всеки ден наблюдаваме над 50 уеб страници във всяка държава-членка. Понастоящем тази страница съдържа над 200 решения и целта е да достигне 500+ до края на 2020 г. Вярваме, че добрият преглед на националните решения е ключ към общоевропейския дебат относно тълкуването на спорни въпроси, свързани с GDPR.

База данни на знания GDPRhub

В раздела за знания събираме коментари за GDPR статии, DPA профили и профили за всички 32 GDPR юрисдикции (EU + EEA). В тази база данни можете да намерите всичко - от телефонния номер на исландския DPA до задълбочено вникване в член 5 от GDPR.

Бюлетин на GDPRtoday

Вземете всички нови решения, доставени директно във вашата пощенска кутия, и се абонирайте за бюлетина GDPRtoday !

За повече информация посетете GDPRhub.eu