Правни въпроси и поверителност

Вижте по-долу правните подробности, нашата политика за поверителност и информация за авторските права.

Кликнете тук, за да преминете към следващите глави на тази страница:

Кликнете тук за други важни страници:

За нас
 

NOYB - Европейски център за цифрови права
Goldschlagstr. 172/4/2
1140 Wien
АВСТРИЯ

Лични посещения само с предварителни уговорки!

Имейл: info@noyb.eu

ZVR: 1354838270

Съответният орган: Landespolizeidirektion Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten.

Политика за поверителност
 

Тази политика за поверителност обхваща noyb.eu, support.noyb.eu и бюлетини noyb.eu.

 

(1) Когато разглеждате нашата основна страница https://noyb.eu
Накратко: Предоставяме ви тази страница, уверете се, че тя остава защитена и вземете анонимна статистика, за да видите дали сме успели в това.
Цел: Ние обработваме вашите лични данни за две цели: (A), за да ви предоставим тази страница („ данни за трафика “ като вашия IP адрес) и (B), за да използваме вашите лични данни за осигуряване на сигурността на страницата.
Съхранение: (A) Данните за трафика не се съхраняват. (Б) Данните от дневника за сигурност (напр. Когато софтуерът идентифицира „инцидент“) се изтриват в рамките на 6 месеца, освен ако няма конкретна причина да се съхранява информация за по-дълъг период от време (напр. Отделните IP адреси са блокирани).
Правно основание: (A) Вашето съгласие за получаване на нашата страница и (B) нашите законни интереси (от съображения за сигурност обработваме лична информация, IP адреси, на тази страница) за поддържане на сигурността на нашата страница и изпълнение на нашето законово задължение да запазим страница сигурна.
Обработващи: Използваме само надеждни процесори, които обработват само личните Ви данни от наше име („обработващи лица“) - нашият настоящ хостинг доставчик е Hetzner Online GmbH. Конкретният доставчик може да бъде обект на промяна във времето.
Други получатели: Обикновено няма. Единственото изключение може да бъде нашата външна бекенд поддръжка (nycro UG, Hütten 118, 20355 Hamburg, Germany), която може да има неизбежен достъп до информация при решаване на технически проблеми.
Трансфери от трети държави: Няма. Ние обработваме вашите данни в рамките на ЕИП / ЕС.
Бисквитки: Ние не използваме бисквитки на noyb.eu.
Статистика: В допълнение към обработката по-горе, ние работим със система за статистика, която не обработва никакви лични данни.
 

(2) Допълнителна обработка, когато станете поддържащ член и използватеhttps://support.noyb.eu
Накратко: В допълнение към обработката, описана в (1), ние обработваме данните, необходими за управлението на вашето членство в noyb , като администриране на плащания и пощенски съобщения.
Повече подробности: Ако станете поддържащ член, ние съхраняваме данните, които сте предоставили в онлайн формулярите. Генерираме идентификационен номер на член, след като се присъедините. От нас също се изисква законно да генерираме запис на времеви клеймо, когато се присъедините към noyb като член. Ако се присъедините като член, ние съхраняваме вашия IP адрес поради причини за предотвратяване на измами. Ние съхраняваме запис на всички промени, които правите в данните си за членство, за да можете да управлявате акаунта. Тези данни се съхраняват само с цел управление на вашето членство (договорът между нас).
Предназначение: Управлението на вашето членство и за редовни актуализации по имейл.
Съхранение: Всички данни се изтриват, ако не завършите процеса на регистрация („изчакване“). Ако станете член на noyb , информацията ви се съхранява по време на вашето членство и можете да я промените по всяко време, като влезете в https://support.noyb.eu/ . Ако прекратите членството си, може да се наложи да продължим да съхраняваме известна информация, ако сме подчинени на законово задължение, което изисква това (напр. Счетоводните разпоредби изискват 7 години счетоводство, но може да има и други непредвидени задължения), или за изключителни законни интереси ( напр. ако подадете правен иск срещу нас).
Правно основание: За да сключим и продължим да изпълняваме договора между нашите членове и нас, правни задължения, произтичащи от вашето членство, и нашите законни интереси.
Законни интереси: По причини за предотвратяване на измами ние обработваме лична информация (IP адреси) и можем да обработваме данни в случаи на правни спорове, произтичащи от членство.
Процесори: Използваме само надеждни процесори, които обработват само личните Ви данни от наше име („обработващи лица“) - нашият настоящ хостинг доставчик е Hetzner. Конкретният доставчик може да бъде обект на промяна във времето.
Доставчици на плащания: Ако решите да платите с кредитна карта, ще бъдете пренасочени към защитена страница на SIX Payment Services Austria GmbH и / или вашия доставчик на плащания, който не е под наш контрол (напр. Формуляра за 3D Secure Code от вашата издаваща банка) .Можете да намерите информация за SIX неприкосновеността на личния животтук . Нашата банка (Erste Bank, за SEPA плащания) и пощенската служба (за да ви изпратим подарък за добре дошли) трябва да получат съответната информация, за да изпълняват задачите си.
Други получатели: Обикновено няма. Единствените изключения са (1) нашата външна техническа поддръжка (nycro UG, Hütten 118, 20355 Hamburg, Germany), която може да има неизбежен достъп до информация при решаване на технически проблеми, и (2) австрийските данъчни власти, но само ако изберете да съобщим за вашия членски внос или дарение, за да бъдат приспаднати от австрийските ви данъци.
Трансфери от трети държави: Няма. Ние съхраняваме вашите данни в рамките на ЕИП / ЕС.
„Бисквитки“: Използваме сесийна „бисквитка“ (наречена „сесия“), за да обработим вашето заявление за членство, което съдържа произволен низ. Изтрива се, когато затворите браузъра си.
 

(3) Допълнителна обработка, когато се регистрирате за noyb бюлетини
Накратко: В допълнение към обработката, описана в (1), ние използваме вашия имейл, за да ви изпратим искания бюлетин (и) и всички допълнителни данни, които сте предоставили при регистрацията.
Цел: Изпращане на нашия бюлетин и персонализиране на елементи в бюлетини (като информация за конкретна държава).
Съхранение: Вашите данни се премахват от пощенския списък, когато анулирате абонамента си и незабавно се изтриват.
Правна основа: Вашето съгласие за изпращане на имейли.
Обработващи: Използваме само надеждни трети страни, които обработват само личните Ви данни от наше име („обработващи лица“). Понастоящем използваме пощенски имейл eMarketing Systems GmbH. Конкретният доставчик може да бъде обект на промяна във времето.
Други получатели: Обикновено няма. Единственото изключение може да бъде нашата външна бекенд поддръжка (nycro UG, Hütten 118, 20355 Hamburg, Germany), която може да има неизбежен достъп до информация при решаване на технически проблеми.
Трансфери от трети държави: Няма. Ние съхраняваме вашите данни в рамките на ЕИП / ЕС.
Бисквитки: Използваме сесийна бисквитка (наречена „PHPSESSID“), за да обработим вашата регистрация, която съдържа произволен низ. Изтрива се, когато затворите браузъра си.
 

(4) Допълнителна обработка, когато споделяте нашата страница във външни мрежи или следвате връзки
Това е просто: Понастоящем не можем наистина да гарантираме спазването от други хора - но работата по този въпрос е точно целта на noyb !
Повече подробности: Ако кликнете върху който и да е бутон, който ви позволява да споделите нашата страница (напр. Twitter или Facebook) или следвате връзка към страница на трета страна, ще бъдете пренасочени към тази друга страница; след това сте обект на политиката за поверителност на тази трета страна. Понастоящем не можем да гарантираме спазването на GDPR от тези трети страни - но с ваша помощ работим и по тяхното спазване на GDPR!
 

(5) Във всички случаи имате следните права
Просто е: Просто ни изпратете съобщение на info@noyb.eu и ние ще се погрижим за нещата!
Повече подробности: Имате право на достъп, коригиране, изтриване, възражение, ограничаване на обработката, преносимост на данните, оттегляне на вашето съгласие и подаване на жалба до местния орган за защита на данните. Ние се управляваме от австрийския орган за защита на данните („Datenschutzbehörde“).
 

Авторско право и отворен код за noyb.eu
 

Цялото съдържание на noyb.eu, което сме създали, е лицензирано съгласно Creative Commons Attribution и нетърговски лиценз ( CC BY-NC 3.0 ), освен ако не е посочено друго. Това означава, че винаги можете да използвате съдържание от noyb.eu, ако не печелите от него или не го използвате в търговски настройки и ако се позовавате на нас (поне като „noyb.eu“ или „noyb“), когато използвате нашите съдържание.

В допълнение към този лиценз ние разширяваме този лиценз за:

  • Търговски журналистически цели (включително блогове, социални медии и други подобни) при докладване за нас
  • Търговски академични и изследователски цели

Ако искате да използвате каквото и да е съдържание извън този общ лиценз по-горе (например съдържание за уеб страницата на вашата компания, книга и други подобни), просто ни изпратете имейл на info@noyb.eu , ние сме щастливи да се съгласим за всяка друга употреба!