Επισκόπηση των καταγγελιών GDPR της noyb

Αυτή η σελίδα είναι διαθέσιμη μόνο ως αυτόματη μετάφραση στα Ελληνικά. Μπορείτε πάντα να μεταβείτε στην Αγγλική πρωτότυπη έκδοση.

noyb GDPR Complaints

  Case Controller DPA Status Duration
  C001 Google Ireland Limited DPC (Ireland), CNIL (France) Partial Decision Filed:
  (5 years 3 months ago)
  C002 Meta Ireland Limited DPC (Ireland), DSB (Austria) Pending (4 years and more) Filed:
  (5 years 3 months ago)
  C003 Instagram DPC (Ireland), APD/GBA (Belgium) Pending (4 years and more) Filed:
  (5 years 3 months ago)
  C004 WhatsApp Ireland Limited DPC (Ireland), BfDI (Germany) Partial Decision Filed:
  (5 years 3 months ago)
  C005 Criteo CNIL (France) Won Filed:
  (4 years 9 months ago)
  C006 Google Ireland Limited DPC (Ireland), DSB (Austria) Pending (4 years and more) Filed:
  (4 years 9 months ago)
  C007 Netflix AP (The Netherlands), DSB (Austria) Pending (4 years and more) Filed:
  (4 years 8 months ago)
  C008 Netflix AP (The Netherlands), DSB (Austria) Pending (4 years and more) Filed:
  (4 years 8 months ago)
  C009 DAZN - Perform Investment Ltd. DSB (Austria), ICO (UK) Partly Won Filed:
  (4 years 8 months ago)
  C010 DAZN - Perform Investment Ltd. DSB (Austria), ICO (UK) Partly Won Filed:
  (4 years 8 months ago)
  C011 Soundcloud BlnBDI (Berlin), DSB (Austria) Pending (4 years and more) Filed:
  (4 years 8 months ago)
  C012 Grindr LLC DSB (Austria) Pending (18 - 24 months) Filed:
  (1 year 10 months ago)
  C013 Flimmit DSB (Austria) Lost Filed:
  (4 years 8 months ago)
  C014 YouTube LLC (USA) DPC (Ireland), DSB (Austria) Pending (4 years and more) Filed:
  (4 years 8 months ago)
  C015 Spotify IMY (Sweden), DSB (Austria) Pending (4 years and more) Filed:
  (4 years 8 months ago)
  C016 Amazon (Luxemburg) DSB (Austria), CNPD (Luxembourg) Pending (4 years and more) Filed:
  (4 years 8 months ago)
  C017 Apple Ireland DPC (Ireland), DSB (Austria) Pending (4 years and more) Filed:
  (4 years 8 months ago)
  C018 Webedia CNIL (France) Pending (3 - 4 years) Filed:
  (3 years 9 months ago)
  C019 Conde Nast CNIL (France) Pending (3 - 4 years) Filed:
  (3 years 9 months ago)
  C020 Cdiscount CNIL (France) Pending (3 - 4 years) Filed:
  (3 years 9 months ago)