Επισκόπηση των καταγγελιών GDPR της noyb

Αυτή η σελίδα είναι διαθέσιμη μόνο ως αυτόματη μετάφραση στα Ελληνικά. Μπορείτε πάντα να μεταβείτε στην Αγγλική πρωτότυπη έκδοση.

noyb GDPR Complaints

  Case Controller DPA Status Duration
  C001 Google Ireland Limited DPC (Ireland), CNIL (France) Partial Decision Filed:
  (5 years 8 months ago)
  C002 Meta Ireland Limited DPC (Ireland), DSB (Austria) Pending (4 years and more) Filed:
  (5 years 8 months ago)
  C003 Instagram DPC (Ireland), APD/GBA (Belgium) Partial Decision Filed:
  (5 years 8 months ago)
  C004 WhatsApp Ireland Limited DPC (Ireland), BfDI (Germany) Partial Decision Filed:
  (5 years 8 months ago)
  C005 Criteo CNIL (France) Won Filed:
  (5 years 2 months ago)
  C006 Google Ireland Limited DPC (Ireland), DSB (Austria) Pending (4 years and more) Filed:
  (5 years 2 months ago)
  C007 Netflix AP (The Netherlands), DSB (Austria) Pending (4 years and more) Filed:
  (5 years 1 month ago)
  C008 Netflix AP (The Netherlands), DSB (Austria) Pending (4 years and more) Filed:
  (5 years 1 month ago)
  C009 DAZN - Perform Investment Ltd. DSB (Austria), ICO (UK) Partly Won Filed:
  (5 years 1 month ago)
  C010 DAZN - Perform Investment Ltd. DSB (Austria), ICO (UK) Partly Won Filed:
  (5 years 1 month ago)
  C011 Soundcloud BlnBDI (Berlin), DSB (Austria) Pending (4 years and more) Filed:
  (5 years 1 month ago)
  C012 Grindr LLC DSB (Austria) Pending (2 - 3 years) Filed:
  (2 years 3 months ago)
  C013 Flimmit DSB (Austria) Lost Filed:
  (5 years 1 month ago)
  C014 YouTube LLC (USA) DPC (Ireland), DSB (Austria) Pending (4 years and more) Filed:
  (5 years 1 month ago)
  C015 Spotify IMY (Sweden), DSB (Austria) Won Filed:
  (5 years 1 month ago)
  C016 Amazon (Luxemburg) DSB (Austria), CNPD (Luxembourg) Pending (4 years and more) Filed:
  (5 years 1 month ago)
  C017 Apple Ireland DPC (Ireland), DSB (Austria) Pending (4 years and more) Filed:
  (5 years 1 month ago)
  C018 Webedia CNIL (France) Pending (4 years and more) Filed:
  (4 years 2 months ago)
  C019 Conde Nast CNIL (France) Pending (4 years and more) Filed:
  (4 years 2 months ago)
  C020 Cdiscount CNIL (France) Pending (4 years and more) Filed:
  (4 years 2 months ago)