Νομική και Απόρρητο

Δείτε παρακάτω για νομικές λεπτομέρειες, την πολιτική απορρήτου μας και πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων.

Σχετικά με Εμάς 
 

NOYB – Ευρωπαϊκό Κέντρο Ψηφιακών Δικαιωμάτων

Goldschlagstr. 172/4/2

1140 Βιέννη

ΑΥΣΤΡΙΑ

Προσωπικές επισκέψεις μόνο κατόπιν ραντεβού!

E-Mail: E-Mail: i n f o@n o y b.e u

ZVR: 1354838270

Σχετική Αρχή: Landespolizeidirektion Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten. 
 

 

Πολιτική απορρήτου
 

Αυτή η πολιτική απορρήτου καλύπτει τη noyb.eu, support.noyb.eu και τα ενημερωτικά δελτία της noyb.eu.
 

(1) Όταν περιηγείστε στην κύρια σελίδα μας https://noyb.eu
Εν συντομία: Σας παρέχουμε αυτήν τη σελίδα, βεβαιωθείτε ότι παραμένει ασφαλής και λάβετε ένα ανώνυμο στατιστικό στοιχείο για να δείτε εάν καταφέραμε να το πράξουμε.
Σκοπός: Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για δύο σκοπούς: (A) για την παροχή αυτής της σελίδας σε εσάς («δεδομένα κίνησης» όπως η διεύθυνση IP σας) και (B) για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της σελίδας.
Αποθήκευση: (Α) Τα δεδομένα κίνησης δεν αποθηκεύονται. (Β) Τα δεδομένα καταγραφής ασφαλείας (π.χ. όταν το λογισμικό εντοπίζει ένα «περιστατικό») διαγράφονται εντός 6 μηνών, εκτός εάν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για τη διατήρηση πληροφοριών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (π.χ. μεμονωμένες διευθύνσεις IP αποκλείονται).
Νομική βάση: (Α) Η συγκατάθεσή σας να λάβετε τη σελίδα μας και (Β) τα έννομα συμφέροντά μας (για λόγους ασφαλείας επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες, διευθύνσεις IP, σε αυτή τη σελίδα) να διατηρούμε την ασφάλεια της σελίδας μας και να εκπληρώσουμε τη νομική μας υποχρέωση να διατηρούμε την σελίδα ασφαλή.
Εκτελούντες την επεξεργασία: Χρησιμοποιούμε μόνο αξιόπιστους εκτελούντες την επεξεργασία που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για λογαριασμό μας («εκτελούντες την επεξεργασία») - ο τρέχων φορέας παροχής φιλοξενίας μας είναι η Hetzner Online GmbH. Ο συγκεκριμένος φορέας ενδέχεται να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.
Άλλοι Παραλήπτες: Συνήθως κανένα. Η μόνη εξαίρεση μπορεί να είναι η εξωτερική μας υποστήριξη (nycro UG, Hütten 118, 20355 Αμβούργο, Γερμανία), η οποία μπορεί να έχει αναπόφευκτη πρόσβαση σε πληροφορίες κατά την επίλυση τεχνικών ζητημάτων.
Διαβιβάσεις σε Τρίτες Χώρες: Καμία. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας εντός ΕΟΧ/ΕΕ.
Cookies: Δεν χρησιμοποιούμε cookies στη σελίδα noyb.eu.
Στατιστικά: Εκτός από την παραπάνω επεξεργασία, εκτελούμε ένα σύστημα στατιστικών που δεν επεξεργάζεται καθόλου προσωπικά δεδομένα.
 

(2) Πρόσθετη επεξεργασία όταν γίνετε υποστηρικτικό μέλος και χρησιμοποιήσετε το https://support.noyb.eu
Εν συντομία: Εκτός από την επεξεργασία που περιγράφεται στο (1), επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση της συνδρομής σας στη noyb, όπως η διαχείριση πληρωμών και αλληλογραφίας.
Περισσότερες Λεπτομέρειες: Εάν γίνετε υποστηρικτικό μέλος, αποθηκεύουμε τα δεδομένα που έχετε δώσει στις ηλεκτρονικές φόρμες. Δημιουργούμε έναν αριθμό ταυτότητας μέλους μόλις εγγραφείτε. Απαιτείται επίσης νομικά να δημιουργήσουμε μια εγγραφή χρονικής σήμανσης όταν συμμετέχετε στη noyb ως μέλος. Εάν εγγραφείτε ως μέλος, αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP σας για λόγους πρόληψης απάτης. Διατηρούμε αρχείο για τυχόν αλλαγές που κάνετε στα δεδομένα συμμετοχής σας για να μπορείτε να διαχειριστείτε τον λογαριασμό. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται μόνο για τη διαχείριση της συνδρομής σας (τη σύμβαση μεταξύ μας).
Σκοπός: Η διαχείριση της συνδρομής σας και οι τακτικές ενημερώσεις μέσω email.
Αποθήκευση: Όλα τα δεδομένα διαγράφονται, εάν δεν ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής (“χρονικό όριο"). Εάν γίνετε μέλος της noyb, τα δεδομένα σας διατηρούνται καθ 'όλη τη διάρκεια της συνδρομής σας και μπορείτε να τα αλλάξετε ανά πάσα στιγμή πραγματοποιώντας σύνδεση στο https://support.noyb.eu/. Εάν τερματίσετε τη συνδρομή σας, ενδέχεται να χρειαστεί να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε κάποιες πληροφορίες εάν δεσμευόμαστε από νομική υποχρέωση που το απαιτεί (π.χ. λογιστικές διατάξεις απαιτούν τήρηση βιβλίων για 7 χρόνια, αλλά ενδέχεται να υπάρχουν άλλες απρόβλεπτες υποχρεώσεις) ή για εξαιρετικά έννομα συμφέροντα ( π.χ. αν εγείρετε νομική αξίωση εναντίον μας).
Νομική βάση: Προκειμένου να συνάψουμε και να συνεχίσουμε την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ των μελών μας και εμάς, των νομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή σας και των έννομων συμφερόντων μας.
Έννομα συμφέροντα: Για λόγους πρόληψης της απάτης επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα (διευθύνσεις IP) και ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σε περιπτώσεις νομικών διαφορών που απορρέουν από τη συμμετοχή σας.
Εκτελούντες την επεξεργασία: Χρησιμοποιούμε μόνο αξιόπιστους εκτελούντες την επεξεργασία που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για λογαριασμό μας («εκτελούντες την επεξεργασία») - ο τρέχων πάροχος φιλοξενίας μας είναι η Hetzner. Ο συγκεκριμένος πάροχος ενδέχεται να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.
Πάροχοι πληρωμών: Εάν επιλέξετε να πληρώσετε μέσω πιστωτικής κάρτας, θα προωθηθείτε σε μια ασφαλή σελίδα της SIX Payment Services Austria GmbH και/ή στον πάροχο πληρωμών που δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχό μας (π.χ. το έντυπο 3D Secure Code από την εκδότρια τράπεζά σας). Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες απορρήτου της SIX εδώ. Η τράπεζά μας (Erste Bank, για πληρωμές SEPA) και η ταχυδρομική υπηρεσία (για να σας στείλουμε ένα δώρο καλωσορίσματος) πρέπει να λάβουν τις σχετικές πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Άλλοι Παραλήπτες: Συνήθως κανένα. Οι μόνες εξαιρέσεις είναι (1) η εξωτερική τεχνική μας υποστήριξη (nycro UG, Hütten 118, 20355 Αμβούργο, Γερμανία), η οποία μπορεί να έχει αναπόφευκτη πρόσβαση σε πληροφορίες κατά την επίλυση τεχνικών ζητημάτων και (2) η αυστριακή φορολογική αρχή, αλλά μόνο αν επιλέξετε να αναφέρουμε την συνδρομή μέλους ή τη δωρεά σας για να αφαιρεθεί από τους φόρους σας στην Αυστρία.
Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες: Καμία. Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας εντός ΕΟΧ/ΕΕ.
Cookies: Χρησιμοποιούμε ένα cookie περιόδου λειτουργίας (που ονομάζεται “session”), για να επεξεργαστούμε την αίτηση συμμετοχής σας, η οποία κατέχει μια τυχαία συμβολοσειρά. Διαγράφεται όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. 
 

(3) Πρόσθετη Επεξεργασία όταν εγγραφείτε σε ενημερωτικά δελτία της noyb
Εν συντομία: Εκτός από την επεξεργασία που περιγράφεται στο (1), χρησιμοποιούμε το email σας για να σας στείλουμε το(α) ενημερωτικό(ά) δελτίο(α) που έχετε ζητήσει και τυχόν πρόσθετα δεδομένα που έχετε παράσχει κατά την εγγραφή.
Σκοπός: Η αποστολή του ενημερωτικού μας δελτίου.
Αποθήκευση: Τα δεδομένα σας αφαιρούνται από τη λίστα αλληλογραφίας όταν ακυρώσετε τη συνδρομή σας και διαγράφονται αμέσως.
Νομική βάση: Η συγκατάθεσή σας για αποστολή email.
Εκτελούντες την επεξεργασία: Χρησιμοποιούμε μόνο αξιόπιστους εκτελούντες την επεξεργασία που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για λογαριασμό μας ("εκτελούντες την επεξεργασία"). Για αλληλογραφία χρησιμοποιούμε τη dialog-Mail eMarketing Systems GmbH. Ο συγκεκριμένος πάροχος ενδέχεται να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.
Άλλοι Παραλήπτες: Συνήθως κανένα. Η μόνη εξαίρεση μπορεί να είναι η εξωτερική μας υποστήριξη (nycro UG, Hütten 118, 20355 Αμβούργο, Γερμανία), η οποία μπορεί να έχει αναπόφευκτη πρόσβαση σε πληροφορίες κατά την επίλυση τεχνικών ζητημάτων.
Διαβιβάσεις σε Τρίτες Χώρες: Καμία. Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας εντός ΕΟΧ / ΕΕ.
Cookies: Χρησιμοποιούμε ένα cookie περιόδου λειτουργίας (που ονομάζεται “PHPSESSID”), για να επεξεργαστούμε την εγγραφή σας, η οποία κατέχει μια τυχαία συμβολοσειρά. Διαγράφεται όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. 
 

(4) Πρόσθετη Επεξεργασία όταν κοινοποιείτε τη σελίδα μας σε εξωτερικά δίκτυα ή ακολουθείτε συνδέσμους
Είναι απλό: Προς το παρόν δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πραγματικά τη συμμόρφωση των άλλων - αλλά η εργασία πάνω σε αυτό το ζήτημα είναι ακριβώς ο σκοπός της noyb!
Περισσότερες Λεπτομέρειες: Εάν κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε κουμπί που σας επιτρέπει να μοιράζεστε τη σελίδα μας (π.χ. Twitter ή Facebook) ή ακολουθείτε έναν σύνδεσμο σε σελίδα τρίτου μέρους, θα μεταφερθείτε σε αυτήν την άλλη σελίδα -τότε υπόκεισθε στην πολιτική απορρήτου αυτού του τρίτου μέρους. Προς το παρόν δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συμμόρφωση αυτών των τρίτων με τον GDPR -αλλά με τη βοήθειά σας εργαζόμαστε για τη συμμόρφωση και αυτών με τον GDPR!
 

(5) Σε κάθε περίπτωση, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα

Είναι απλό: Απλώς στείλτε μας ένα μήνυμα στο info@noyb.eu και θα φροντίσουμε τα πράγματα!Περισσότερες Λεπτομέρειες: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας δεδομένων, ανάκλησης της συγκατάθεσής σας και υποβολής καταγγελίας στην τοπική σας αρχή προστασίας δεδομένων. Εμείς υποκείμεθα στην Αυστριακή αρχή προστασίας δεδομένων ("Datenschutzbehörde").
 

Πνευματικά δικαιώματα και ανοιχτός κώδικας για τη noyb.eu
 

Όλο το περιεχόμενο στη noyb.eu που έχουμε δημιουργήσει διαθέτει άδεια βάσει της άδειας Creative Commons Attribution και Non-Commercial (CC BY-NC 3.0), εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε πάντα να χρησιμοποιείτε περιεχόμενο από τη noyb.eu εάν δεν αποκομίζετε κέρδος από αυτό ή δεν το χρησιμοποιείτε σε εμπορικές λειτουργίες και εάν αναφέρεστε σε εμάς (τουλάχιστον ως "noyb.eu" ή "noyb") όταν χρησιμοποιείτε το περιεχόμενό μας.

Εκτός από αυτήν την άδεια, επεκτείνουμε αυτήν την άδεια για:

  • Εμπορικούς δημοσιογραφικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένων ιστολογίων, κοινωνικών μέσων και παρόμοιων) κατά την αναφορά σε εμάς
  • Εμπορικούς ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς σκοπούς

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο πέρα από την ανωτέρω γενική άδεια (π.χ. περιεχόμενο για την ιστοσελίδα της εταιρείας σας, βιβλίο και παρόμοια), στείλτε μας ένα email στο info@noyb.eu, θα χαιρόμασταν να συμφωνήσουμε σε οποιαδήποτε άλλη χρήση!