Parlament Europejski wzywa Komisję do wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia przepisów przeciwko Irlandii

Maj 21, 2021

Parlament Europejski przyjął rezolucję(Link) wzywającą Komisję Europejską do wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Irlandii, w związku z brakiem egzekwowania GDPR. Dziś głosowania stały się jawne: Rezolucja została przyjęta zdecydowaną większością 541 głosów, przy tylko jednym głosie niezależnego posła przeciwko rezolucji(Link). 151 członków wstrzymało się od głosu. W rezolucji zwrócono szczególną uwagę na irlandzką Komisję Ochrony Danych:

Parlament Europejski"wyraża głębokie zaniepokojenie, że kilka skarg na naruszenia GDPR złożonych 25 maja 2018 r., w dniu, w którym GDPR zaczęło obowiązywać, oraz inne skargi organizacji ochrony prywatności i grup konsumenckich, nie zostały jeszcze rozstrzygnięte przez DPC, która jest organem prowadzącym w tych sprawach."

Dalej podkreśliła, że"jest zaniepokojona, że DPC interpretuje 'bezzwłocznie' w art. 60 ust. 3 GDPR - wbrew intencji ustawodawców - jako dłużej niż kwestia miesięcy."

Parlamentarzyści wezwali również inne organy ochrony danych w UE do"podjęcia proaktywnych kroków na mocy art. 61 i 66 GDPR, aby zmusić DPC do wypełnienia obowiązków wynikających z GDPR".

Austriacka europosłanka Bettina Vollath wykorzystała debatę nad rezolucją do odczytania oświadczenia Maxa Schremsa, wzywającego do lepszego egzekwowania GDPR.

Więcej informacji tutaj: EURACTIV

Related articles

Recent articles