Europees Parlement verzoekt Commissie inbreukprocedure tegen Ierland in te leiden

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
21 May 2021
EU Palriament

Het Europees Parlement heeft een resolutie(Link) aangenomen waarin het de Europese Commissie oproept inbreukprocedures tegen Ierland in te leiden wegens het gebrek aan GDPR-handhaving. Vandaag is de stemming openbaar geworden: De resolutie is met een ruime meerderheid van 541 stemmen aangenomen, met slechts één stem van een onafhankelijk lid tegen de resolutie(Link). 151 leden onthielden zich van stemming. In de resolutie worden speciale kwesties aan de orde gesteld met betrekking tot de Ierse commissie voor gegevensbescherming:

Het Europees Parlement"spreekt zijn diepe bezorgdheid uit over het feit dat verschillende klachten tegen inbreuken op de GDPR die zijn ingediend op 25 mei 2018, de dag dat de GDPR van toepassing werd, en andere klachten van privacyorganisaties en consumentengroepen, nog niet zijn afgehandeld door de DPC, die de leidende autoriteit is voor deze zaken."

Het benadrukte verder dat het"bezorgd is dat het DPC 'onverwijld' in artikel 60, lid 3, van de GDPR - in strijd met de bedoeling van de wetgevers - interpreteert als langer dan een kwestie van maanden."

De parlementariërs riepen ook andere gegevensbeschermingsautoriteiten in de EU op om"proactieve stappen te ondernemen op grond van de artikelen 61 en 66 van de GDPR om het DPC te dwingen aan zijn verplichtingen op grond van de GDPR te voldoen".

Het Oostenrijkse parlementslid Bettina Vollath gebruikte het debat over de resolutie om een verklaring van Max Schrems voor te lezen, waarin hij oproept tot een betere handhaving van de GDPR.

Meer informatie vindt u hier: EURACTIV