Европейският парламент призовава Комисията да започне процедура за нарушение срещу Ирландия

May 21, 2021

Европейският парламент прие резолюция(Връзка), в която призовава Европейската комисия да започне процедура за нарушение срещу Ирландия заради липсата на прилагане на GDPR. Днес гласовете станаха публично достояние: Резолюцията беше приета с голямо мнозинство от 541 гласа, като само един независим член на ЕП гласува против нея(Връзка). 151 членове на ЕП се въздържаха при гласуването. В резолюцията се разглеждат специални въпроси, свързани с Ирландската комисия за защита на данните:

Европейският парламент"изразява дълбока загриженост, че няколко жалби срещу нарушения на ОРЗД, подадени на 25 май 2018 г., деня, в който ОРЗД започна да се прилага, както и други жалби от организации за защита на личните данни и потребителски групи, все още не са решени от DPC, която е водещият орган по тези дела"

Освен това тя подчерта, че"е загрижена, че ДКП тълкува "незабавно" в член 60, параграф 3 от ОРЗД - в противоречие с намерението на законодателя - като срок, по-дълъг от няколко месеца."

Парламентаристите призоваха и другите органи за защита на данните в ЕС да"предприемат активни действия съгласно членове 61 и 66 от ОРЗД, за да принудят DPC да изпълни задълженията си по ОРЗД".

Австрийският евродепутат Бетина Волат използва дебата по резолюцията, за да прочете изявление на Макс Шремс, в което той призовава за подобряване на прилагането на GDPR.

Повече информация тук: EURACTIV

Related articles

Recent articles