Euroopan parlamentti kehottaa komissiota aloittamaan rikkomisesta johtuvan menettelyn Irlantia vastaan

May 21, 2021

Euroopan parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman(linkki), jossa se kehottaa Euroopan komissiota aloittamaan rikkomismenettelyn Irlantia vastaan yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanon puutteen vuoksi. Äänestykset tulivat tänään julkisiksi: Päätöslauselma hyväksyttiin suurella enemmistöllä 541 äänellä, ja vain yksi riippumaton jäsen äänesti päätöslauselmaa vastaan(linkki). 151 jäsentä pidättyi äänestämästä. Päätöslauselmassa käsiteltiin erityisesti Irlannin tietosuojakomission asioita:

Euroopan parlamentti"ilmaisee syvän huolensa siitä, että tietosuojaviranomainen, joka on näiden tapausten johtava viranomainen, ei ole vielä tehnyt päätöstä useista tietosuoja-asetuksen rikkomisesta tehdyistä valituksista, jotka jätettiin 25. toukokuuta 2018, jolloin tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa, ja muista yksityisyydensuojaa valvovien järjestöjen ja kuluttajaryhmien tekemistä valituksista."

Lisäksi se korosti, että se"on huolissaan siitä, että tietosuojaneuvosto tulkitsee yleisen tietosuoja-asetuksen 60 artiklan 3 kohdassa olevaa ilmaisua "viipymättä" - vastoin lainsäätäjien tarkoitusta - pidemmäksi kuin muutamaksi kuukaudeksi.". "

Parlamentaarikot kehottivat myös muita EU:n tietosuojaviranomaisia"ryhtymään ennakoiviin toimiin tietosuoja-asetuksen 61 ja 66 artiklan nojalla pakottaakseen DPC:n noudattamaan tietosuoja-asetuksen mukaisia velvoitteitaan".

Itävaltalainen europarlamentaarikko Bettina Vollath käytti päätöslauselmaa koskevaa keskustelua hyväkseen lukiakseen Max Schremsin lausuman, jossa kehotettiin parantamaan tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoa.

Lisätietoja täältä: EURACTIV

Related articles

Recent articles