Maak gebruik van je rechten!

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.

Heb je je ooit afgevraagd of je gegevens goed beschermd zijn en wie wat over je weet en waarom?
Heb je ooit de privacy van je gegevens willen waarborgen, maar wist je niet hoe je je digitale rechten kon opeisen?
Lees verder om erachter te komen hoe de serie Exercise Your Rights van noyb je daarbij kan helpen!

De GDPR is bedoeld om individuen (betrokkenen) mondiger te maken door hen controle te geven over de informatie die anderen over hen hebben (hun persoonlijke gegevens). Elke persoon heeft het recht om te weten welke gegevens een bedrijf over hem heeft, hoe deze worden verwerkt en om actie te ondernemen als hij denkt dat zijn gegevens illegaal worden verwerkt (de General Data Protection Regulation of GDPR).

Deze rechten kunnen worden afgedwongen via gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA's) en rechtbanken. We moedigen iedereen aan om gebruik te maken van hun fundamentele recht op privacy door informatie te verstrekken over hoe ze dit kunnen doen.

Uw rechten onder de GDPR zijn: