Juridisch en privacy

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.

Zie hieronder voor juridische details, ons privacybeleid en informatie over auteursrechten.

Klik hier om naar de volgende hoofdstukken op deze pagina te gaan:

Klik hier voor andere belangrijke pagina's:

Over NOYB

NOYB - Europees Centrum voor Digitale Rechten
Goldschlagstr. 172/4/3/2
1140 Wenen
OOSTENRIJK

Persoonlijke bezoeken alleen op afspraak!

E-Mail: i n f o@n o y b.e u

ZVR: 1354838270

Bevoegde instantie: Landespolizeidirektion Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten.

Privacybeleid

Dit privacybeleid heeft betrekking op noyb.eu, support.noyb.eu en de nieuwsbrieven van noyb.eu.

(1) Wanneer u onze hoofdpagina https://noyb.eu

In het kort: We voorzien u van deze pagina, zorgen ervoor dat deze veilig blijft en krijgen een anonieme statistiek om te zien of we daarin geslaagd zijn.
Doel: Wij verwerken uw persoonsgegevens voor twee doeleinden: (A) om u deze pagina te kunnen aanbieden ("verkeersgegevens" zoals uw IP-adres) en (B) om uw persoonsgegevens te gebruiken voor het waarborgen van de veiligheid van de pagina.
Opslag: (A) Verkeersgegevens worden niet opgeslagen. (B) Beveiligingsloggegevens (bijv. wanneer de software een "incident" identificeert) worden binnen 6 maanden verwijderd, tenzij er een bijzondere reden is om informatie langer te bewaren (bijv. individuele IP-adressen worden geblokkeerd).
Rechtsgrondslag: (A) uw toestemming om onze pagina te ontvangen en (B) onze legitieme belangen (om veiligheidsredenen verwerken we persoonlijke informatie, IP-adressen, op deze pagina) om de veiligheid van onze pagina te handhaven en te voldoen aan onze wettelijke plicht om de pagina veilig te houden.
Verwerkers: We kunnen gebruikmaken van betrouwbare verwerkers die uw persoonsgegevens alleen namens ons verwerken ("verwerkers"). De specifieke provider kan na verloop van tijd veranderen. Momenteel worden al onze kernsystemen, inclusief onze website, gehost op onze eigen servers. Sommige elementen die betrekking hebben op nieuwsbrieven worden namens ons gehost door dialog-Mail eMarketing Systems GmbH (details hieronder bij 3).

Andere Ontvangers: Meestal geen. De enige uitzondering kan onze externe backend support zijn (nycro UG, Hütten 118, 20355 Hamburg, Duitsland) die onvermijdelijk toegang kan hebben tot informatie bij het oplossen van technische problemen.
Overdrachten naar derde landen: Geen. We verwerken uw gegevens binnen de EER/EU.
Cookies: We gebruiken geen cookies op noyb.eu.

Statistieken: In aanvulling op de verwerking hierboven, hebben we een statistieksysteem dat geen persoonsgegevens verwerkt.

(2) Aanvullende verwerking wanneer u ondersteunend lid wordt en gebruik maakt van https://support.noyb.eu

In het kort: Naast de verwerking beschreven onder (1), verwerken we de gegevens die nodig zijn voor het beheren van je noyb-lidmaatschap, zoals het administreren van betalingen en mailings.
Meer details: Als je ondersteunend lid wordt, slaan we de gegevens op die je hebt verstrekt in de online formulieren. We genereren een lidmaatschapsnummer zodra u lid wordt. We zijn ook wettelijk verplicht om een tijdstempel te genereren wanneer u lid wordt van noyb. Als u lid wordt, slaan we uw IP-adres op om fraude te voorkomen. We bewaren alle wijzigingen die u aanbrengt in uw lidmaatschapsgegevens om de account te kunnen beheren. Deze gegevens worden alleen opgeslagen om uw lidmaatschap te beheren (het contract tussen ons).
Doel: Het beheer van je lidmaatschap en voor regelmatige updates via e-mail.
Opslag: Alle gegevens worden verwijderd als u het aanmeldingsproces niet voltooit ("time-out"). Als u noyb-lid wordt, worden uw gegevens bewaard voor de duur van uw lidmaatschap en kunt u deze op elk moment wijzigen door in te loggen op
https://support.noyb.eu/. Als u uw lidmaatschap beëindigt, vereisen Oostenrijkse boekhoudkundige bepalingen een boekhouding van 7 jaar. Er kunnen zich andere individuele situaties of uitzonderlijke legitieme belangen voordoen (bijv. als u een juridische claim tegen ons indient) waardoor wij uw persoonlijke gegevens verder moeten verwerken, maar deze kunnen niet worden voorzien.
Rechtsgrondslag: Om het contract tussen onze leden en ons aan te gaan en te blijven uitvoeren, wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit uw lidmaatschap en onze legitieme belangen.
Gerechtvaardigde belangen: Om redenen van fraudepreventie verwerken we persoonsgegevens (IP-adressen) en kunnen we gegevens verwerken in geval van juridische geschillen die voortvloeien uit een lidmaatschap.
Verwerkers: We kunnen gebruikmaken van betrouwbare verwerkers die uw persoonsgegevens alleen namens ons verwerken ("verwerkers"). De specifieke provider kan na verloop van tijd veranderen. Momenteel worden al onze kernsystemen, inclusief ons ledensysteem, gehost op onze eigen servers.

Betalingsproviders: Als u ervoor kiest om met een creditcard te betalen, wordt u doorgestuurd naar een beveiligde pagina van SIX Payment Services Austria GmbH en/of uw betalingsprovider die niet onder onze controle valt (bijv. het 3D Secure Code-formulier van uw bank).U vindt de privacy-informatie van SIX
hier. Onze bank (Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, voor SEPA-betalingen) moet de relevante transactiegegevens ontvangen als je voor SEPA-betaling kiest.
Post: Als u zich niet afmeldt voor het ontvangen van een welkomstgeschenk, wordt uw adres gebruikt om het welkomstgeschenk via de post te bezorgen.
Andere ontvangers: Meestal geen. De enige uitzonderingen zijn (1) onze externe technische ondersteuning (nycro UG, Hütten 118, 20355 Hamburg, Duitsland) die onvermijdelijk toegang kan hebben tot informatie bij het oplossen van technische problemen en (2) de Oostenrijkse belastingdienst, maar alleen als u ervoor kiest dat wij uw lidmaatschapsgeld of donatie rapporteren zodat dit van uw Oostenrijkse belastingen wordt afgetrokken.
Overdrachten naar derde landen: Geen. Wij verwerken uw gegevens binnen de EER/EU.
Cookies: We gebruiken een sessiecookie (genaamd "session") om uw lidmaatschapsaanvraag te verwerken, die een willekeurige tekenreeks bevat. Deze wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit.

(3) Aanvullende verwerking wanneer u zich aanmeldt voor noyb-nieuwsbrieven

In het kort: Naast de verwerking beschreven onder (1), gebruiken we je e-mail om je de gevraagde nieuwsbrief(ven) te sturen en eventuele aanvullende gegevens die je hebt verstrekt bij het aanmelden.
Doel: Verzenden van onze nieuwsbrief en het aanpassen van elementen in nieuwsbrieven (zoals landspecifieke informatie).
Opslag: Je gegevens worden verwijderd uit de mailinglijst wanneer je je abonnement opzegt. Uw persoonlijke gegevens worden vervolgens binnen 24 uur verwijderd.
Wettelijke basis: Uw toestemming voor het verzenden van e-mails.
Verwerkers: We maken alleen gebruik van betrouwbare derde partijen die uw persoonlijke gegevens alleen namens ons verwerken ("verwerkers"). Voor mailing gebruiken we momenteel dialog-Mail eMarketing Systems GmbH. De specifieke provider kan in de loop der tijd veranderen.
Andere ontvangers: Gewoonlijk geen. De enige uitzondering is onze externe backend support (nycro UG, Hütten 118, 20355 Hamburg, Duitsland) die onvermijdelijk toegang heeft tot informatie bij het oplossen van technische problemen.
Overdrachten naar derde landen: Geen. We verwerken uw gegevens binnen de EER/EU.
Cookies: We gebruiken een sessiecookie (genaamd "PHPSESSID") om je aanmelding te verwerken, die een willekeurige tekenreeks bevat. Deze wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit.

(4) Aanvullende verwerking wanneer u onze pagina deelt op externe netwerken of links volgt

Het is eenvoudig: We kunnen op dit moment niet echt garanderen dat andere mensen zich aan de regels houden - maar hieraan werken is precies het doel van noyb!
Meer details: Als je op een knop klikt waarmee je onze pagina kunt delen (bijv. Twitter of Facebook) of een link volgt naar een pagina van een derde partij, word je doorgestuurd naar deze andere pagina; je bent dan onderworpen aan het privacybeleid van deze derde partij. We kunnen op dit moment niet garanderen dat deze derden voldoen aan de GDPR - maar met jouw hulp werken we er ook aan dat zij aan de GDPR voldoen!

(5) Wanneer je ons een bericht stuurt via ons ticketsysteem

Het is eenvoudig: Als je ons een algemeen verzoek stuurt (bijvoorbeeld via ons webformulier of op ons algemene e-mailadres) gaan je e-mails in een ticketsysteem. Ons team wijst het ticket dan toe aan een collega en je krijgt een antwoord van ons.
Doel: Het ticket toewijzen aan een teamlid en reageren op je verzoek.
Bewaren: Tickets worden automatisch verwijderd binnen 6 maanden na de laatste communicatie, tenzij er een wettelijke plicht is om het ticket te bewaren, zoals boekhoudkundige voorschriften of het bewaren van bewijs van wettelijke verzoeken.
Wettelijke basis: Jouw toestemming wanneer je ons een e-mail stuurt ("affirmative action" wanneer je een e-mail naar een ontvanger stuurt) en, in bepaalde gevallen, ons legitieme belang of wettelijke plicht om communicatie als bewijs te bewaren.
Verwerkers: We kunnen gebruik maken van betrouwbare verwerkers die uw persoonlijke gegevens alleen namens ons verwerken ("verwerkers"). De specifieke provider kan na verloop van tijd veranderen. Momenteel worden al onze kernsystemen, inclusief ons ticketsysteem, gehost op onze eigen servers.
Andere ontvangers: Meestal geen. De enige uitzondering kan onze externe backend support zijn (nycro UG, Hütten 118, 20355 Hamburg, Duitsland) die onvermijdelijk toegang kan hebben tot informatie bij het oplossen van technische problemen.
Overdrachten naar derde landen: Geen. We verwerken uw gegevens binnen de EER/EU.

(6) In alle gevallen heb je de volgende rechten

Het is eenvoudig: Stuur ons gewoon een bericht op info@noyb.eu en wij regelen het!
Meer details: U hebt het recht op toegang, rectificatie, uitwissing, bezwaar, beperking van de verwerking, gegevensportabiliteit, intrekking van uw toestemming en het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. Wij vallen onder de Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming ("Datenschutzbehörde").

Alle inhoud op noyb.eu die we hebben gemaakt is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding en Niet-Commerciële Licentie (CC BY-NC 3.0), tenzij anders aangegeven. Dit betekent dat je inhoud van noyb.eu altijd mag gebruiken als je er geen winst mee maakt of het in een commerciële omgeving gebruikt, en als je naar ons verwijst (in ieder geval als "noyb.eu" of "noyb") wanneer je onze inhoud gebruikt.

In aanvulling op deze licentie, breiden we deze licentie uit voor:

  • Commerciële journalistieke doeleinden (inclusief blogs, sociale media en dergelijke) wanneer u over ons bericht
  • Commerciële academische en onderzoeksdoeleinden

Als je inhoud wilt gebruiken die buiten deze algemene licentie valt (bijv. inhoud voor je bedrijfswebsite, boek en dergelijke), stuur ons dan een e-mail op info@noyb.euwe gaan graag akkoord met elk ander gebruik!