Мета (Facebook / Instagram) да премине към подхода "Плащай за правата си"

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
Forced Consent & Consent Bypass
 /  03 October 2023
Meta "Pay for your Rights"

Мета (Facebook / Instagram) да премине към подхода "Плащай за правата си"

The Wall Street Journal съобщи, че Meta планира да премине към модела "Плати за правата си", при който потребителите от ЕС ще трябва да плащат по 168 долара годишно (160 евро годишно), ако не са съгласни да се откажат от основното си право на неприкосновеност на личния живот в платформи като Instagram и Facebook. Историята показва, че регулаторният орган на Meta, ирландският DPC, вероятно ще се съгласи на всеки начин, по който Meta може да заобиколи GDPR. Компанията обаче може да успее да използва и шест думи от неотдавнашно решение на Съда на ЕС (СЕС), за да подкрепи своя подход.

Платете за правата си. За да се възползвате от основните си права съгласно правото на ЕС, Meta сега предлага да плащате по 14 долара на месец или огромната сума от 168 долара (160 евро) на година. Този ход следва успешен съдебен спор от страна на noyb, в който EDPB обяви предишния "заобиколен подход за даване на съгласие" на Meta за незаконен. По-късно Съдът на Европейския съюз потвърди становището на EDPB в дело C-252/21 Bundeskartellamt. Това означава, че използването на лични данни от Meta е било незаконно в ЕС поне между 2018 г. и 2023 г.

Макс Шремс:"Основните права не могат да се продават. Следващия път ще плащаме ли за правото на глас или за правото на свобода на словото? Това би означавало, че само богатите могат да се ползват от тези права, в момент, когато много хора се борят да свържат двата края. Въвеждането на тази идея в областта на правото ви на защита на данните е сериозна промяна. Ние ще се борим с това в съдилищата."

6 думи от "obiter dictum" на Съда на ЕС. За своя подход Meta изглежда се опира на шест думи в решение от 18 548 думи от по-рано тази година, в което се установява, че подходът на Meta към GDPR от 2018 г. насам е незаконен. Макар че в решението последователно е установено, че всички настоящи подходи на Meta към наличието на "правно основание" за обработване съгласно член 6 от ОРЗД са незаконни, в решението в точка 150 е вмъкнато малко изречение, в което се казва, че трябва да има алтернатива на рекламите"при необходимост срещу подходящо заплащане". Изглежда, че Meta сега разчита на тези шест думи от решението, за да въведе такса от 160 евро годишно, ако потребителите не искат да се съгласят с използването на личните им данни. Тези шест думи са така нареченият "obiter dictum" - допълнително съображение на съда, което не е пряко свързано с делото и обикновено не е задължително. По принцип само "постановяването" на решенията на Съда на ЕС е задължително. Поради това не е ясно дали Съдът на ЕС ще се придържа към тези шест думи, когато новият подход на Meta достигне до Съда на ЕС.

Макс Шремс:"Съдът на ЕС каза, че алтернативата на рекламите трябва да е "необходима", а таксата трябва да е "подходяща".Не мисля, че 160 евро годишно е това, което те са имали предвид. Тези шест думи също са "obiter dictum", необвързващ елемент, който излиза извън рамките на основния казус, с който е бил сезиран СЕС. За Мета това не е най-стабилната съдебна практика и ние категорично ще се борим срещу подобен подход."

Журналистиката отвори вратата за големите технологии? Идеята да има подход "Плати или добре" е разработена за първи път от австрийския либерален вестник "Der Standard". Той предлагаше на потребителите възможността или да се съгласят с обработката на лични данни за целите на рекламата, или да платят такса от 8,90 евро на месец. Тази сума възлиза на 107 евро годишно. Изглежда, че органите за защита на личните данни (първо в Австрия, след това в Германия, а сега и във Франция) видяха в този подход възможност за подкрепа на журналистическите уебсайтове, които страдаха от загубата на приходи от реклама в полза на големи технологични платформи като Google или Meta. Изглежда обаче, че поне Meta вече планира да възприеме този подход. GDPR не предвижда различни правила за медийните компании, когато става въпрос за съгласие, което би позволило "Pay or Okay" да бъде запазено само за тях.

Макс Шремс:"Виждаме, че регулаторните органи са позволили на моделите "Плати или Окей" да подкрепят журналистиката във времена, когато рекламните приходи бяха изсмукани от Google, Meta и други подобни. Сега тази вратичка се използва от големите технологични компании."