Przedłożenie w Austriackim Federalnym Sądzie Administracyjnym (BVwG)

paź 16, 2018

noyb reprezentuje klienta austriackiego banku, który chciał uzyskać dostęp do danych swojego konta bankowego - ale odmówiono mu dostępu. Austriacki organ ochrony danych podjął decyzję na korzyść klienta, ale bank odwołał się do Federalnego Sądu Administracyjnego (BVwG).

Zasadniczo bank argumentował, że (bezpłatne) prawo dostępu w ramach GDPR jest nadrzędne w stosunku do przepisów bankowych, które umożliwiają bankom pobieranie dodatkowych opłat za wszelkie dodatkowe informacje. W związku z tym ma on prawo do pobierania opłat w wysokości 30 EUR rocznie za dostęp do danych osobowych klienta, które nie są dostępne za pośrednictwem jego systemu bankowości internetowej.

Related articles

Recent articles