Indiening bij de Oostenrijkse federale administratieve rechtbank (BVwG)

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
16 October 2018
Thumbnail

noyb vertegenwoordigt een klant van een Oostenrijkse bank, die toegang wilde hebben tot zijn bankrekeninggegevens - maar die deze toegang werd geweigerd. Het Oostenrijkse DPA heeft in het voordeel van de klant beslist, maar de bank ging in beroep bij de Federale Administratieve Rechtbank (BVwG).

De bank stelt in wezen dat het (gratis) recht op toegang op grond van de GDPR wordt overschaduwd door de bancaire regelgeving die banken toestaat extra kosten in rekening te brengen voor eventuele aanvullende informatie, zodat zij het recht hebben € 30 per jaar in rekening te brengen voor toegang tot de persoonlijke informatie van de klant die niet beschikbaar is via hun online banksysteem.