Punktacja kredytowa

Ocena zdolności kredytowej to praktyka polegająca na przyznawaniu osobom fizycznym oceny zdolności kredytowej w celu ustalenia, czy należy im pożyczyć pieniądze, czy też rozszerzyć usługę abonamentową (np. umowę na dostawę energii elektrycznej) na daną osobę. W konsekwencji słaba ocena zdolności kredytowej utrudnia jednostkom uczestnictwo w życiu społecznym. Ocena zdolności kredytowej jest różnie traktowana w całej UE. Projekt ten ma na celu wzmocnienie praw osób fizycznych w zakresie dokładnej i niedokładnej oceny zdolności kredytowej.

Prowadzenie projektu: Alan Dahi

Relevant articles