Βαθμολογία πίστωσης

Η βαθμολογία πίστωσης είναι η πρακτική να δίνεται στα άτομα μια βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας προκειμένου να καθοριστεί εάν θα τους δανείσουν χρήματα ή θα επεκτείνουν μια υπηρεσία μετά την πληρωμή (όπως μια σύμβαση ηλεκτρικής ενέργειας) στο άτομο. Κατά συνέπεια, ένα χαμηλό πιστωτικό αποτέλεσμα καθιστά πιο δύσκολο για ένα άτομο να συμμετάσχει στην κοινωνία. Η πιστοληπτική ικανότητα αντιμετωπίζεται πολύ διαφορετικά σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό το έργο επιδιώκει να ενισχύσει τα δικαιώματα των ατόμων γύρω από ακριβή και ανακριβή πιστωτικά αποτελέσματα.

Επικεφαλής του έργου : Alan Dahi

Relevant articles