Kredietwaardigheid

Creditscoring is de praktijk om individuen een kredietwaardigheidsscore te geven om te bepalen of ze geld moeten lenen of dat ze een postpaid dienst (zoals een elektriciteitscontract) moeten verlengen. Een slechte kredietscore maakt het dus moeilijker voor een individu om deel te nemen aan de samenleving. Kredietscores worden in de hele EU op zeer uiteenlopende wijze behandeld. Dit project heeft tot doel de rechten van het individu op het gebied van accurate en onnauwkeurige kredietscores te versterken.

Relevant articles