Kredietwaardigheid

Credit scoring is de praktijk van het geven van een kredietwaardigheidsscore aan individuen om te bepalen of ze geld moeten lenen of een postpaid dienst (zoals een elektriciteitscontract) moeten uitbreiden naar het individu. Een slechte kredietscore maakt het dus moeilijker voor een individu om deel te nemen aan de samenleving. Kredietscores worden in de EU op zeer uiteenlopende wijze behandeld. Met dit project wordt getracht de rechten van het individu met betrekking tot nauwkeurige en onnauwkeurige kredietscores te versterken.

Projectleider: Alan Dahi

Relevant articles