Amazon-werknemers eisen gegevens-transparantie

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
14 March 2022
Amazon warehouse

Amazon-werknemers eisen datatransparantie

In samenwerking tussen de werknemersvakbond "UNI Global" en de privacy-ngo "noyb.eu" hebben Amazon-werknemers uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Polen en Slowakije vandaag toegangsverzoeken ingediend op grond van artikel 15 GDPR. Het doel is te weten te komen hoe Amazon omgaat met de persoonsgegevens van werknemers in het kader van de General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU. Werknemers worden tot nu toe in het ongewisse gelaten over het gebruik van hun gegevens, ondanks het feit dat Amazon geavanceerde systemen gebruikt om workflows en werknemers te monitoren. Amazon heeft een maand de tijd om te reageren en volledige openheid van zaken te geven over de verwerking van de persoonsgegevens van werknemers.

Amazon bespioneert werknemers. Interne documenten van nationale vakbonden bevestigen dat Amazon bepaalde controles op zijn werknemers uitvoert. Zo is het duidelijk dat het bedrijf achtergrondcontroles uitvoert op werknemers en hun werkprestaties voortdurend in de gaten houdt via allerlei invasieve tools

"Amazon mag dan wel een van de grootste bedrijven ter wereld zijn, maar ze mogen onze gegevens niet gebruiken om een algoritme te voeden en vervolgens rechts en links mensen gaan ontslaan of doen wat ze maar willen met onze gegevens. Als werknemers hebben we recht op privacy en hebben we het recht om te weten." - Andreas Gangl, steward van de Duitse vakbond "ver.di" en een van de werknemers die de verzoeken heeft ingediend.

Werknemers worden in het ongewisse gelaten. Werknemers krijgen weinig tot geen informatie over de intensieve tracking die hun realiteit in het Amazon Warehouse dag in dag uit vorm geeft. Ze weten niet wat voor soort informatie wordt verzameld, voor welke doeleinden en met wie die informatie wordt gedeeld. Werknemers weten niet of er een privacybeleid bestaat, laat staan dat ze weten of er een geautomatiseerde beslissing over hun toekomst in het magazijn wordt genomen op basis van de trackinggegevens.

GDPR moet licht werpen op gegevensverwerking Volgens artikel 13 en 14 GDPR heeft elke EU-burger het recht om geïnformeerd te worden over de verwerking van zijn persoonsgegevens. In een eensgezinde aanpak hebben magazijnmedewerkers van Amazon uit vijf Europese landen nu toegangsverzoeken ingediend om opheldering te krijgen over de vraag of het bedrijf de gegevens van werknemers gebruikt om onmenselijke arbeidsomstandigheden en onveilige productiviteitscijfers te bevorderen Op basis van wat de toegangsverzoeken aan het licht brengen, zal noyb actie ondernemen tegen GDPR-overtredingen.

"Dit is een klassiek geval van informatie- en controleasymmetrie. Aan de ene kant hebben we een particulier bedrijf dat enorme hoeveelheden persoonsgegevens verzamelt en aan de andere kant hebben we individuen die gevangen zitten in de stroom en economisch afhankelijk zijn van hun baan. Wij proberen deze onevenwichtigheid op te heffen door middel van gecoördineerde verzoeken om toegang. - Stefano Rossetti, advocaat gegevensbescherming bij noyb.eu

"De combinatie van Amazons vraatzuchtige honger naar gegevens en zijn anti-vakbondsgedrag is zeer verontrustend. Dit is een bedrijf waarvan we weten dat het werknemers heeft bespioneerd, en werknemers hebben het recht om te weten of video- en audio-opnames;sociale netwerkinformatie; vakbondslidmaatschapsstatus of andere door Amazon verzamelde gegevens tegen hen worden gebruikt in strijd met de privacywetgeving van de EU."- Christy Hoffman, algemeen secretaris van UNI Global Union

Amazon heeft een geschiedenis van het verwaarlozen van werknemersrechten. VolgensHet Amazon Panopticon - het rapport van UNI Global Union over de opdringerige en allesomvattende toezichtsystemen van Amazon voor werknemers - verbergt het zeer invasieve en ultrasnelle leveringsproces van Amazon schadelijke gevolgen voor zijn 1,3 miljoen werknemers. Werknemers worden meedogenloos in de gaten gehouden, geëvalueerd en onderworpen aan hoge druk en slopende omstandigheden. Dit model is zo onmenselijk dat, zoals deNew York Timesonlangs meldde: "Amazon verbrandt zo snel door werknemers dat directeuren zich zorgen maken dat ze geen mensen meer hebben om in dienst te nemen."Bloomberg Newsmeldde ook dat Amazon chauffeurs zijn "ontslagen door de app" voor kleine ongelukjes die een echte manager zou hebben genegeerd