Кредитно точкуване

Кредитното оценяване е практиката да се дава оценка на кредитоспособността на физическите лица, за да се определи дали да им се заемат пари или да се разшири услуга за последващо плащане (като договор за електроенергия). Следователно, лошият кредитен рейтинг затруднява индивида да участва в обществото. Кредитното оценяване се обработва по различен начин в целия ЕС. Този проект се стреми да укрепи правата на хората, свързани с точни и неточни кредитни оценки.

Ръководител на проекта : Алън Дахи

Relevant articles