Meta пренебрегва правото на потребителите лесно да оттеглят съгласието си

Jan 11, 2024

Meta незаконосъобразно пренебрегва правото на потребителите лесно да оттеглят съгласието си

От началото на ноември потребителите на Instagram и Facebook, които не желаят да бъдат проследявани, трябва да плащат "такса за поверителност" в размер до 251,88 евро годишно. Въпреки че едно (безплатно) кликване е достатъчно, за да се съгласят да бъдат проследявани, потребителите могат да оттеглят съгласието си само като преминат през сложния процес на преминаване към платен абонамент. Това е незаконно, тъй като в ОРЗД ясно се посочва, че оттеглянето на съгласието трябва да бъде "толкова лесно, колкото и даването му". В допълнение към предишния noyb жалба свързана с етапа на даване на съгласие в системата "плати или се съгласи", noyb подаде днес допълнителна жалба до австрийския орган за защита на данните, за да вземе предвид ситуацията с оттеглянето.

Последен опит на Meta да заобиколи законите на ЕС за защита на личните данни. Изминаха едва шест месеца, откакто Съдът на Европейския съюз (СЕС) постанови, че обработката на потребителски данни от страна на Meta е незаконна. Въпреки това гигантът в областта на социалните медии предприе третия си опит да заобиколи европейските закони за защита на личните данни. Вместо да иска съгласието на потребителите, сега Meta таксува хората за това, че са избрали настройка, която не нарушава неприкосновеността на личния живот. От началото на ноември 2023 г. поддържането на основното ви право на защита на данните във Facebook и Instagram струва до 251,88 евро годишно. Потребителите, които не искат да плащат, ще трябва да се съгласят да бъдат проследявани за целева реклама. noyb вече е подал жалба срещу този подход през ноември 2023 г.

Скъпо оттегляне на съгласието. Но сериозно дефектният подход на Мета към свободното съгласие не е единственият проблем, който стои на дневен ред. След като потребителите са дали съгласието си да бъдат проследявани, няма лесен начин да го оттеглят на по-късна дата. Това е незаконно. Въпреки че в член 7 от ОРЗД ясно се посочва, че "оттеглянето на съгласието трябва да бъде също толкова лесно, колкото и даването му", единствената възможност за "оттегляне" на съгласието (с едно кликване), е да се закупи абонамент за 251,88 евро. Освен това жалбоподателят е трябвало да премине през няколко прозореца и банери, за да намери страницата, на която действително може да оттегли съгласието си.

Масимилиано Гелми, адвокат по защита на данните в noyb: "Законът е ясен, оттеглянето на съгласието трябва да бъде толкова лесно, колкото и неговото даване. Болезнено очевидно е, че плащането на 251,88 евро годишно за оттегляне на съгласието не е толкова лесно, колкото натискането на бутона "Добре", за да се приеме проследяването."

Явно нарушение. Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) дори споменава паричните разходи като пример за тежест, която е несъвместима с принципа на член 7 от ОРЗД, в своите насоки, с което ясно показва, че Meta прави оттеглянето на съгласието не толкова лесно, колкото даването на съгласие.

Подадена жалба в Австрия. noyb вече е подал жалба до австрийския орган за защита на данните (DSB) от името на един жалбоподател. Органът трябва да нареди на Meta да приведе операциите си по обработване в съответствие с европейското законодателство за защита на данните и да предостави на потребителите лесен начин за оттегляне на съгласието - без да се налага да плащат такса. Освен това noyb предлага на органа да наложи глоба, за да предотврати по-нататъшни нарушения на GDPR. Случаят вероятно ще бъде препратен от австрийския DSB на ирландския DPC, който е "водещият орган" за Meta в ЕС.

Related articles

Recent articles