Wymuszona zgoda (organy ochrony danych w Austrii, Belgii, Francji, Niemczech i Irlandii)

Opierając się na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania danych osobowych, przedsiębiorstwa muszą przestrzegać rygorystycznych wymogów zawartych w PKBR. W maju 2018 roku Noyb złożył cztery skargi: we Francji przeciwko Google, w Austrii przeciwko Facebookowi, w Belgii przeciwko Instagramowi i w Niemczech przeciwko Whatsapp. Powodem tego było to, że te duże firmy przyjęły podejście "bierz albo nie bierz", zmuszając swoich użytkowników do wyrażenia zgody zarówno na ich politykę prywatności, jak i na ich warunki w całości, w celu dalszego korzystania z ich usług.

W styczniu 2019 r., w następstwie naszej skargi, francuski organ nadzorczy (CNIL) nałożył na Google grzywnę w wysokości 50 mln euro za nieważne mechanizmy zgody firmy. Sankcja ta została zaskarżona, a termin rozprawy przed francuską Conseil d'Etat nie został jeszcze ustalony. Wszystkie trzy inne skargi (Facebook, Instagram i WhatsApp) uruchomiły europejski mechanizm współpracy i do dziś są rozpatrywane. Uważnie monitorujemy współpracę między irlandzkim DPC a jego odpowiednikami i mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości będziemy mogli wysłuchać naszych najnowszych zgłoszeń.

Relevant articles