Banery Cookie

Banery Cookie są regulowane przez dyrektywę o prywatności i łączności elektronicznej. Aby firma mogła legalnie umieścić plik cookie lub inną technologię śledzenia na urządzeniu użytkownika, musi najpierw uzyskać ważną zgodę. Jak niedawno wyjaśnił TSUE w swojej decyzji w sprawie Planet49 , taka zgoda może być ważna tylko wtedy, gdy spełnia rygorystyczne wymogi dotyczące zgody określone w GDPR. noyb bada sposób, w jaki banery z plikami cookie są wdrażane online i czy wybory dokonywane przez użytkowników są respektowane w praktyce.

Prowadzenie projektu: Romain Robert

Relevant articles