Cookie Banners

Cookiebanners zijn geregeld in de ePrivacy-richtlijn. Om een bedrijf legaal een cookie of een andere traceertechnologie op het apparaat van een gebruiker te laten plaatsen, moet het eerst geldige toestemming krijgen. Zoals recentelijk door het HvJEU in zijn Planet-beslissing49 is verduidelijkt, kan een dergelijke toestemming alleen geldig zijn als deze voldoet aan de strenge eisen voor toestemming zoals gedefinieerd in de GDPR. noyb onderzoekt de manier waarop cookiebanners online worden geïmplementeerd en of de keuzes die gebruikers maken in de praktijk worden gerespecteerd.

Projectleider: Romain Robert

Relevant articles