Διαφημιστικά πανό

Τα πανό για τα cookie ρυθμίζονται σύμφωνα με την οδηγία ePrivacy. Προκειμένου μια εταιρεία να ορίσει νόμιμα ένα cookie ή άλλη τεχνολογία παρακολούθησης στη συσκευή ενός χρήστη, πρέπει πρώτα να λάβει έγκυρη συγκατάθεση. Όπως πρόσφατα αποσαφηνίστηκε από το CJEU στην απόφασή του Planet49, αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ισχύει μόνο εάν πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις συναίνεσης όπως ορίζονται στο GDPR. Η noyb ερευνά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται τα πανό cookie στο διαδίκτυο και κατά πόσον οι επιλογές που κάνουν οι χρήστες τηρούνται στην πράξη.

Επικεφαλής του έργου: Romain Robert

Relevant articles