EDPB odpowiada na list otwarty dotyczący "poufnych" transakcji w sprawie Facebooka

This page has been translated automatically. Read the original lub leave us a message if something is not right.
śr., 06/24/2020 - 13:40
open letter by noyb

W maju opublikowaliśmy list otwarty opisujący procedurę irlandzkiego organu ochrony danych (DPA) "Kafkaesque" dotyczącą postępowania w sprawie Facebooka. Grupa Facebook może zostać ukarana grzywną w wysokości do 2,5 mld euro, jeśli DPC zastosuje się do ustaleń zawartych w swoim wewnętrznym raporcie śledczym.

Chociaż nie otrzymaliśmy żadnego odpowiedź z Komisji Europejskiej lub Parlamentu Europejskiego w tej sprawie, Europejska Rada Ochrony Danych (EDPB) odpowiedziała na pismo Noego. Z przyjemnością przeczytaliśmy, że EDPB jest świadoma kwestii wymagających poprawy, w tym różnic w krajowych administracyjnych przepisach proceduralnych, a także czasu i zasobów potrzebnych do rozwiązywania spraw transgranicznych. EDPB potwierdził również, że pracuje nad poprawą procedur spójności i współpracy pomiędzy organami nadzoru (OOD). Poza oficjalną odpowiedzią EDPB, otrzymaliśmy również pewne nieformalne i bardzo pozytywne informacje zwrotne od kilku OOD w sprawie listu otwartego i kwestii w nim poruszonych