EDPB reageert op open brief over "vertrouwelijke" zaken in Facebook-zaak

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
24 June 2020
open letter by noyb

In mei hebben wij een open brief gepubliceerd waarin de "Kafkaiaanse" procedure van het Ierse DPA (DPC) voor de behandeling van de Facebook-zaak wordt beschreven. De Facebookgroep zou een boete van maximaal 2,5 miljard euro kunnen krijgen als de DPC de bevindingen in zijn interne onderzoeksrapport volgt.

Hoewel wij geen antwoord van de Europese Commissie of het Europees Parlement over deze kwestie heeft het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) de brief van Max Schrems beantwoord. We waren blij te lezen dat het EDPB zich bewust is van de kwesties die verbetering behoeven, waaronder verschillen in nationale administratieve procedurele wetgeving en de tijd en middelen die nodig zijn om grensoverschrijdende zaken op te lossen. De EDPB heeft ook bevestigd dat zij werkt aan de verbetering van de consistentieprocedures en de samenwerking tussen de toezichthoudende autoriteiten (DPA's). Naast het officiële antwoord van de EDPB hebben wij ook enige informele en zeer positieve feedback ontvangen van verschillende gegevensbeschermingsautoriteiten over de open brief en de daarin aan de orde gestelde kwesties