EDPB vastaa avoimeen kirjeeseen "luottamuksellisista" asioista Facebook-tapauksessa

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
Wed, 24.06.2020 - 13:40
open letter by noyb

Julkaisimme toukokuussa avoimen kirjeen, jossa kuvataan Irlannin tietosuojaviranomaisen (DPC) "Kafkaesque" -menettelyä Facebook-tapauksen käsittelyssä. Facebook-ryhmälle voi aiheutua jopa 2,5 miljardin euron sakko, jos DPC seuraa sisäisen tutkijan raporttinsa tuloksia.

Vaikka emme ole saaneet vastausta Euroopan komissiolta tai Euroopan parlamentilta asiasta, Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB) on vastannut kenenkään kirjeeseen. Oli ilo lukea, että EDPB on tietoinen parannusta vaativista kysymyksistä, mukaan lukien erot kansallisissa hallinnollisissa menettelylaeissa, sekä aika ja resurssit, jotka tarvitaan rajat ylittävien tapausten ratkaisemiseen. EDPB vahvisti myös, että se on pyrkinyt parantamaan yhdenmukaisuusmenettelyjä ja valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä. EDPB: n virallisen vastauksen lisäksi olemme saaneet myös epävirallista ja erittäin myönteistä palautetta useilta tietosuojaviranomaisilta avoimesta kirjeestä ja siinä esiin tuotuista kysymyksistä.