EDPB отговаря на отворено писмо за „поверителни“ сделки по случая във Facebook

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
24 June 2020
open letter by noyb

През май публикувахме отворено писмо, описващо процедурата на ирландския DPA (DPC) „кафкианска“ за разглеждане на случая във Facebook. Facebook Group може да получи глоба до 2,5 милиарда евро, ако DPC следва констатациите в своя доклад на вътрешния следовател.

Въпреки че не сме получили отговор от Европейската комисия или Европейския парламент по въпроса, Европейският съвет за защита на данните (EDPB) отговори на писмото на noyb. С радост прочетохме, че EDPB е наясно с проблемите, които изискват подобрение, включително различията в националните административни процесуални закони, както и времето и ресурсите, необходими за разрешаване на трансгранични дела. EDPB също потвърди, че работи за подобряване на процедурите за съгласуваност и сътрудничеството между надзорните органи (DPA). Освен официалния отговор на EDPB, получихме и някои неформални и много положителни отзиви от няколко ОЗД относно отвореното писмо и повдигнатите в него проблеми.