noyb dient GDPR klacht in tegen Meta over "Pay or Okay"

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
Forced Consent & Consent Bypass
 /  28 November 2023

Vandaag, noyb een klacht ingediend tegen Meta bij de Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming. Europese gebruikers hebben nu de "keuze" om ofwel toestemming te geven om gevolgd te worden voor gepersonaliseerde reclame - of tot €251,88 per jaar te betalen om hun fundamentele recht op gegevensbescherming op Instagram en Facebook te behouden. Niet alleen de kosten zijn onaanvaardbaar, maar cijfers uit de industrie suggereren dat slechts 3 procent van de mensen gevolgd wil worden - terwijl meer dan 99 procent afziet van een betaling wanneer ze geconfronteerd worden met een "privacyvergoeding". Als Meta hiermee wegkomt, zullen concurrenten snel in zijn voetsporen treden. Gezien het feit dat de gemiddelde telefoon 35 apps geïnstalleerd heeft, zou het privé houden van je telefoon al snel € 8.815 per jaar kunnen kosten.

Meta "Pay or Okay"

Nog een poging om de EU-privacywetgeving te omzeilen. Het Europese Hof van Justitie (HvJEU) oordeelde in juli dat Meta's omgang met gebruikersgegevens voor gepersonaliseerde advertenties illegaal was. Maar dat niet alleen: In januari legde het Europees Comité voor gegevensbescherming Meta een boete van 390 miljoen euro op voor deze overtreding en beval het bedrijf toestemming te vragen aan gebruikers, op basis van eennoyb-klacht uit 2018. In zijn volgende poging om de EU-wetgeving te ondermijnen, wil Meta nu mensen laten betalen voor het kiezen van een privacyvriendelijke instelling. Sinds begin november moeten gebruikers van Instagram en Facebook kiezen tussen het betalen van maximaal €251,88 per jaar of het laten volgen van hun persoonlijke gegevens voor gerichte reclame.

"Vrijelijk gegeven" toestemming tegen een hoge prijs? Volgens de EU-wetgeving is toestemming voor online tracking en gepersonaliseerde reclame alleen geldig als deze "uit vrije wil" wordt gegeven. Dit is om ervoor te zorgen dat gebruikers hun fundamentele recht op privacy alleen opgeven als ze dat echt uit vrije wil doen. Meta heeft nu precies het tegenovergestelde van een echt vrije keuze ingevoerd: Alleen Facebook zal een "privacyvergoeding" van maximaal € 12,99 per maand invoeren als gebruikers geen toestemming geven voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens voor gerichte reclame. Elke gekoppelde account (zoals Instagram) zal nog eens €8 kosten, wat neerkomt op een totaal van €251,88 per jaar voor één persoon die Instagram en Facebook gebruikt. Ter vergelijking: Meta zegt dat zijn gemiddelde inkomsten per gebruiker in Europa tussen Q3 2022 en Q3 2023 $16,79 waren. Dit komt neer op een jaarlijkse opbrengst van slechts €62,88 per gebruiker - en zet het maandelijkse bedrag ver buiten proportie.

Felix Mikolasch, advocaat gegevensbescherming bij noyb: "EU-wetgeving vereist dat toestemming de echte vrije wil van de gebruiker is. In strijd met deze wet vraagt Meta een 'privacyvergoeding' van maximaal €250 per jaar als iemand zijn fundamentele recht op gegevensbescherming durft uit te oefenen."

3 tot 10 procent wil gepersonaliseerde advertenties - maar 99,9 procent geeft toestemming. Alle beschikbare wetenschappelijke onderzoeken suggereren dat zogenaamde "Pay or Okay" systemen de antithese zijn van vrije toestemming en de "vrije wil" van gebruikers fundamenteel aantasten. De CEO van de "Pay or Okay"-provider contentpass verklaarde bijvoorbeeld dat 99,9 procent van de bezoekers instemt met tracking wanneer ze een bedrag van € 1,99 moeten betalen. Tegelijkertijd blijkt uit objectieve onderzoeken dat slechts 3 tot 10 procent van de gebruikers wil dat hun persoonlijke gegevens worden gebruikt voor gerichte reclame.

Max Schrems, voorzitter van noyb: "Als 3 procent van de mensen eigenlijk wil zwemmen, maar 99,9 procent belandt in het water, weet elk kind dat het geen "vrije" keuze was. Het is niet slim en niet legaal - het is gewoon zielig hoe Meta de EU-wetgeving blijft negeren."

Gegevensbescherming kan binnenkort €35.000 per gezin kosten. Als Meta deze nieuwe aanpak met succes verdedigt, zal dit waarschijnlijk een domino-effect veroorzaken. Naar verluidt test TikTok nu al een reclamevrij abonnement buiten de VS. Andere aanbieders van apps zouden in de nabije toekomst kunnen volgen, waardoor online privacy onbetaalbaar wordt. Volgens Google heeft de gemiddelde persoon 35 apps geïnstalleerd op zijn smartphone. Als al deze apps het voorbeeld van Meta zouden volgen en een vergelijkbare vergoeding zouden vragen, zouden mensen een "vergoeding voor grondrechten" van €8.815,80 per jaar moeten betalen. Voor een gezin van vier personen zou de prijs van gegevensprivacy oplopen tot €35.263,20 per jaar - meer dan het gemiddelde voltijdsinkomen in de EU. Uiteraard worden deze cijfers nog extremer in EU-lidstaten met lagere gemiddelde inkomens.

Max Schrems: "Grondrechten zijn meestal voor iedereen beschikbaar. Hoeveel mensen zouden hun stemrecht nog uitoefenen als ze daarvoor € 250 moesten betalen? Ooit waren grondrechten voorbehouden aan de rijken. Het lijkt erop dat Meta ons meer dan honderd jaar terug in de tijd wil brengen."

Privacy alleen voor de rijken. Hoewel deze prijs in het algemeen extreem hoog is, gaat hij ook volledig voorbij aan de zeer verschillende inkomensniveaus in de EU-landen - en het feit dat 21,6% van de EU-bevolking het risico loopt op armoede of sociale uitsluiting. De klager in deze zaak verkeert bijvoorbeeld in financiële nood en ontvangt werkloosheidsuitkering. Hij kan het zich eenvoudigweg niet veroorloven om nog eens €250 per jaar te betalen, terwijl hij al moeite heeft om zijn huur te betalen.

Max Schrems: "Meer dan 20% van de EU-bevolking loopt al het risico om in armoede te vervallen. Voor de klager in onze zaak, net als voor vele anderen, zou een 'Pay or Okay'-systeem betekenen dat hij de huur moet betalen of privacy moet hebben."

De gegevensbeschermingsautoriteit moet een spoedprocedure starten. Gezien de ernst van de schendingen en het ongewoon hoge aantal getroffen gebruikers, dringt noyb er bij de Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit op aan om een spoedprocedure te starten om de illegale verwerking te stoppen. Daarnaast suggereert noyb dat de autoriteit een afschrikwekkende boete oplegt, om ervoor te zorgen dat geen enkel ander bedrijf Meta's aanpak gaat kopiëren.