Ierse High Court staat Judicial Review toe om Facebook-transfers tussen de EU en de VS tegen te houden

Okt 12, 2020

Iers Hooggerechtshof staat Judicial Review toe om de gegevensoverdracht tussen de EU en de VS van Facebook tegen te houden

Het Ierse Hooggerechtshof heeft vandaag toestemming gegeven voor een "Judicial Review" tegen de Ierse gegevensbeschermingscommissie (DPC). De juridische actie van noyb heeft tot doel het besluit van het Europees Hof van Justitie waarbij de gegevens van Facebook uit de EU en de VS worden verboden, snel ten uitvoer te leggen.

7 jaar en 5 arresten, maar geen besluit van de gegevensbeschermingscommissie. In 2013 heeft de heer Schrems een klacht ingediend tegen het Europese hoofdkwartier van Facebook, omdat hij zijn persoonlijke gegevens illegaal met Facebook in de VS heeft gedeeld in het licht van Amerikaanse wetten voor massatoezicht, zoals FISA702. Na zeven jaar en vijf uitspraken in deze zaak is er weinig vooruitgang geboekt in de oorspronkelijke zaak, ondanks twee uitspraken van de Europese toprechtbank die de "Safe Harbor" en het "Privacy Shield" ongeldig hebben verklaard. In plaats van een definitieve beslissing te nemen, heeft de Ierse DPC vorige maand de klachtenprocedure voor onbepaalde tijd opgeschort.

Tweede procedure geopend en gestaakt. In plaats van een beslissing te nemen in de lopende procedure, is de DPC een tweede, nieuw onderzoek gestart naar hetzelfde onderwerp ("Parallelle Procedure"), zoals op grote schaal gerapporteerd(zie oorspronkelijke rapportage door de WSJ). Er zijn geen logische redenen voor de parallelle procedure gegeven, maar de gegevensbeschermingsautoriteit heeft gesteld dat de heer Schrems in deze tweede zaak niet zal worden gehoord, omdat hij geen partij is in deze parallelle procedure. Deze Parallelle procedure was bekritiseerd door Facebook in het openbaar(link) en direct geblokkeerd door een Judicial Review door Facebook(zie verslag van Reuters)

De Judicial Review van noyb is vandaag de dag in veel opzichten de tegenhanger van de Judicial Review van Facebook: Terwijl Facebook de tweede procedure door de DPC wil blokkeren, wil noyb de oorspronkelijke klachtenprocedure verplaatsen naar een beslissing.

Max Schrems, voorzitter van noyb.eu: "De DPC heeft een tweede zaak geopend, haal de klager uit de eerste zaak. Nu is deze tweede zaak binnen enkele weken geblokkeerd door een rechtszaak van Facebook. Dit was volledig procedureel wanbeheer door de Ierse toezichthouder. We proberen nu de oorspronkelijke procedure vanaf 2013 te starten om na zeven jaar en vijf rechterlijke uitspraken die allemaal ons standpunt hebben bevestigd, eindelijk een beslissing van de DPC te krijgen"

De DPC heeft de Ierse en EU wetgeving op meerdere manieren geschonden In 2015 heeft de DPC een toezegging gedaan aan het Ierse Hooggerechtshof om het onderzoek met "alle zorgvuldigheid en snelheid" af te ronden. Vijf jaar later heeft de DPC niet alleen geen enkele beslissing genomen, maar heeft hij zelfs de klachtenprocedure voor onbepaalde tijd stopgezet.

Bovendien blijkt uit documenten die de afgelopen weken zijn verschenen dat Facebook een andere rechtsgrondslag dan het privacyschild en de "Standard Contractual Clauses" (SCC's) heeft gebruikt om gegevens van de EU naar de VS over te dragen en de DPC hiervan in 2016 op de hoogte heeft gebracht. De gegevensbeschermingsautoriteit heeft echter laten weten dat de VCA's het belangrijkste middel waren voor dergelijke overdrachten.

Max Schrems: "Uit de documenten die we hebben ontvangen, blijkt dat zeven jaar procedures en beide verwijzingen naar het Europese Hof van Justitie grotendeels irrelevant waren voor de zaak die bij de gegevensbeschermingsautoriteit aanhangig is gemaakt. De gegevensbeschermingsautoriteit heeft deze documenten voor de rechtbanken en ons verborgen gehouden - ondanks ons recht om alle dossiers van een zaak te ontvangen. Wij vragen het Hooggerechtshof dan ook om te verduidelijken dat alle documenten op tafel moeten worden gelegd, zodat alle partijen naar behoren worden gehoord en er vervolgens een snelle beslissing wordt genomen"

Hoorzitting tegen het einde van het jaar Aangezien het Hooggerechtshof de rechterlijke toetsing heeft laten doorgaan, zullen de relevante stukken door de gegevensbeschermingsautoriteit worden ingediend en zal er een datum voor de zitting worden vastgesteld. Verwacht wordt dat de hoorzitting rond het einde van het jaar zal plaatsvinden.

Max Schrems: "De gegevensbeschermingsautoriteit heeft het Hof al toegezegd dat zij in 2015 snel zal beslissen. Het lijkt erop dat we een duidelijke uitspraak nodig hebben om de gegevensbeschermingsautoriteit te dwingen haar werk te doen"

Verdere achtergrond:

Related articles

Recent articles