Krajowa procedura administracyjna

noyb dokonuje obecnie przeglądu krajowych procedur przed organami ochrony danych (OOD), ponieważ często różnią się one zasadniczo (np. dostęp do dokumentów, prawo do ubiegania się o pewne działania ze strony OOD). Dla strategicznych sporów sądowych kluczowe znaczenie ma zapewnienie pełnego przeglądu krajowych wariantów proceduralnych.

Prowadzenie projektu: Romain Robert

Relevant articles