Nationale administratieve procedure

noyb herziet momenteel de nationale procedures voor de gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA's), aangezien deze vaak fundamenteel verschillend zijn (bv. toegang tot documenten, recht om bepaalde acties van de DPA's aan te vragen). Voor strategische geschillen is het van cruciaal belang dat we een volledig overzicht hebben van de nationale procedurele mogelijkheden.

Projectleider: Romain Robert

Relevant articles