Εθνική διοικητική διαδικασία

Η noyb εξετάζει επί του παρόντος τις εθνικές διαδικασίες ενώπιον των Αρχών Προστασίας Δεδομένων (DPA), καθώς συχνά είναι θεμελιωδώς διαφορετικές (π.χ. πρόσβαση σε έγγραφα, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για ορισμένες ενέργειες από τις DPA). Είναι ζωτικής σημασίας για τις στρατηγικές διαφορές να διασφαλιστεί ότι έχουμε πλήρη επισκόπηση των εθνικών διαδικαστικών επιλογών.

Επικεφαλής του έργου: Romain Robert

Relevant articles