Kansallinen hallintomenettely

noyb tarkistaa parhaillaan kansallisia menettelyjä tietosuojaviranomaisissa, koska ne ovat usein pohjimmiltaan erilaisia (esim. pääsy asiakirjoihin, oikeus hakea tiettyjä tietosuojaviranomaisten toimia). Strategisen oikeudenkäynnin kannalta on ratkaisevan tärkeää varmistaa, että meillä on kattava yleiskatsaus kansallisista menettelyvaihtoehdoista.

Projektin johtaja: Romain Robert

Relevant articles