GDPR-kantelu X:ää (Twitter) vastaan laittomasta mikrotargetoinnista chat-ohjausmainoksia varten

Dec 14, 2023

GDPR-kantelu X:ää (Twitter) vastaan laittomasta mikrotargetoinnista chat-ohjausmainoksia varten

Noyb teki tänään kantelun X:ää (Twitter) vastaan, koska se on käyttänyt laittomasti käyttäjiensä poliittisia näkemyksiä ja uskonnollisia vakaumuksia kohdennettuun mainontaan. Yritys käytti näitä erityisesti suojattuja tietoja määrittääkseen, pitäisikö ihmisten nähdä vai ei EU:n komission maahanmuutto- ja sisäasioiden pääosaston mainoskampanjaa, jolla yritettiin kerätä tukea Alankomaissa ehdotetulle "chat control" -järjestelmälle. Marraskuussa tämä mikrotargetoinnin lainvastainen käyttö sai noybin jo tekemään kantelun EU:n komissiota vastaan. Nyt noyb jatkaa kantelulla X:ää vastaan. Mahdollistamalla tämän käytännön yritys rikkoi sekä yleistä tietosuoja-asetusta että tietosuojasäännöstöä.

X käyttää arkaluonteisia tietoja väärin kohdennettuihin mainoksiin. X (Twitter) kerää arkaluonteisia tietoja, kuten poliittisia näkemyksiä ja uskonnollista vakaumusta, seuraamalla käyttäjien käyttäytymistä, kuten klikkauksia, tykkäyksiä ja vastauksia alustan julkaisuihin. Syyskuussa 2023 EU:n komissio käytti juuri näitä tietoja edistääkseen X:ää koskevaa erittäin kiistanalaista ehdotettua chat-valvonta-asetusta. Alustan kohdentamisjärjestelmän avulla komissio pystyi kohdentamaan käyttäjiä poliittisten näkemysten ja uskonnollisten vakaumusten perusteella. Tarkemmin sanottuna: Kyseinen mainoskampanja kohdistui X:n käyttäjiin, jotka eivät olleet kiinnostuneita hakusanoista kuten brexit, Nigel Farrage tai Giorgia Meloni.

Merkityksetön kielto. Teoriassa tämän rikkomuksen ei pitäisi olla edes mahdollista: X ilmoittaa mainontaohjeissaan, että poliittista suuntautumista ja uskonnollista vakaumusta ei saa käyttää mainosten kohdentamiseen. Todellisuudessa näyttää siltä, että X ei valvo kiellon noudattamista millään tavoin, joten se on käytännössä merkityksetön. EU:n komission kampanja näytettiin ainakin useille sadoille tuhansille hollantilaisille X:n käyttäjille. Kyseinen viesti on edelleen luettavissa täällä.

Maartje de Graaf, tietosuojalakimies noyb: "Paperilla X kieltää arkaluonteisten tietojen käytön poliittisiin mainoksiin, mutta todellisuudessa ne hyötyvät edelleen tekniikoista, joiden tiedämme olevan haitallisia aina Cambridge Analytica -skandaalista lähtien vuonna 2018."

Rikkoo sekä GDPR:ää että DSA:ta. Ihmisten poliittiset mielipiteet ja uskonnolliset vakaumukset on erityisesti suojattu GDPR:ssä. Vaikka tämä tarkoittaa, että näitä tietoluokkia voidaan käsitellä laillisesti vain tietyissä olosuhteissa, niitä käytettiin X-käyttäjien kohdentamiseen komission mainoskampanjassa. Tämä ei ole vain yleisen tietosuoja-asetuksen vaan myös digitaalisia palveluja koskevan lain (DSA) vastaista. noyb teki siksi valituksen Alankomaiden tietosuojaviranomaiselle. Rikkomusten vakavuuden ja asianomaisten X-käyttäjien suuren määrän vuoksi noyb ehdottaa myös, että toimivaltaisen viranomaisen tulisi määrätä sakko.

Felix Mikolasch, noybin tietosuojalakimies: "Sen jälkeen kun olimme tehneet ensimmäisen valituksen tässä asiassa, EU:n komissio on jo vahvistanut, että mainonta X:ssä lopetetaan. Jotta tämä kuitenkin loppuisi yleisesti, tarvitaan täytäntöönpanoa X:ää vastaan, sillä se on alusta, jota monet muutkin käyttävät."

Related articles

Recent articles