Vuosikertomukset

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.

Vuosikertomuksissamme tuodaan esiin vuoden aikana toteutetut toimet ja osoitetaan, miten GDPR:n noudattaminen on vaikuttanut.