noyb valittaa EU:n komissiolle kohdennetuista chat-ohjausmainoksista

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
EU Commission micro-targeting

noyb tekee valituksen EU-komissiota vastaan kohdennetusta chatinvalvontamainoskampanjasta

Noyb teki tänään kantelun EU:n komission maahanmuutto- ja sisäasioiden pääosastoa vastaan. Syyskuussa 2023 komissio käytti Twitterissä (X) lainvastaista mikrokohdistamista mainostaakseen voimakkaasti kritisoitua chat-valvonta-asetustaan. Vaikuttaa siltä, että komissio pyrki epätoivoisesti keräämään julkista tukea, jota voitaisiin käyttää painostamaan kansallisia hallituksia hyväksymään kiistelty lainsäädäntöehdotus. Tämä liike sekä horjutti EU:n toimielinten välisiä vakiintuneita demokraattisia menettelyjä että rikkoi EU:n tietosuoja-asetusta.

Massiivinen vastareaktio ja tuen puute. Ehdotettu EU:n asetus chat-valvonnasta on kiistatta yksi kiistanalaisimmista EU:n asetuksista pitkään aikaan. Pelkona on, että laki voisi heikentää kaikkea salattua verkkoviestintää - ja avata oven massavalvonnalle. Se on kohdannut massiivista vastareaktiota sekä teollisuuden, kansalaisyhteiskunnan, tiedemaailman, jäsenvaltioiden että EU:n toimielinten oikeudellisten yksiköiden taholta. Voimakkaasta kritiikistä huolimatta neuvottelut etenevät Brysselissä, ja EU:n komissio vaatii, että laki hyväksytään ajoissa.

Arkaluonteisiin tietoihin perustuva mikrotarjonta. Osa tätä näennäisen aggressiivista yritystä edistää chat-valvontaa oli kohdennettu mainoskampanja X:ssä (entinen Twitter) yleisen mielipiteen muuttamiseksi. Vaikka verkkomainonta ei sinänsä ole laitonta, EU:n komissio kohdensi käyttäjiä heidän poliittisten näkemystensä ja uskonnollisten vakaumustensa perusteella. Tarkemmin sanottuna mainoksia näytettiin vain ihmisille, jotka eivät olleet kiinnostuneita hakusanoista kuten #Qatargate, brexit, Marine Le Pen, Alternative für Deutschland, Vox, kristitty, kristinuskovaiset tai Giorgia Meloni. EU:n komissio on aiemmin ilmaissut huolensa henkilötietojen käytöstä mikrotargetointiin ja kuvannut käytäntöä "vakavaksi uhaksi oikeudenmukaiselle ja demokraattiselle vaaliprosessille".

Harhaanjohtavat mielipidemittaukset. Hollantilainen kantelija joutui kohtaamaan X-postin, jossa väitettiin, että 95 prosenttia hollantilaisista väitti, että lasten hyväksikäytön havaitseminen verkossa on tärkeämpää tai yhtä tärkeää kuin heidän oikeutensa yksityisyyteen verkossa. Mediatietojen mukaan nämä tilastot ovat harhaanjohtavia. Ne perustuvat yksinomaan EU:n komission tekemiin mielipidekyselyihin, joissa ei mainittu chat-valvontamekanismin kielteisiä vaikutuksia osallistujille.

Kantelu EU:n komissiota vastaan. Komission mainoskampanja, joka jopa merkittiin X:ssä harhaanjohtavaksi, rikkoi myös EU:n tietosuojalainsäädäntöä. Vaikka ihmisten poliittiset mielipiteet ja uskonnolliset vakaumukset ovat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen erityissuojan piirissä, mainoskampanjassa käytettiin juuri näitä tietoluokkia. noyb on nyt tehnyt kantelun EU:n komissiosta Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja arvioi parhaillaan, pitäisikö X:stä tehdä kantelu siitä, että se on mahdollistanut arkaluonteisten tietojen laittoman käytön poliittiseen mikrokohdentamiseen.

Felix Mikolasch, noybin tietosuojalakimies: "EU:n komissiolla ei ole oikeusperustaa käsitellä arkaluonteisia tietoja X:n kohdennettua mainontaa varten. Kukaan ei ole lain yläpuolella, eikä EU:n komissio ole poikkeus."

Jopa X kieltää tällaisen henkilötietojen käytön. Sosiaalisen median alusta X toteaa mainontaohjeissaan, että poliittista suuntautumista ja uskonnollista vakaumusta ei saa käyttää mainonnan kohdentamiseen. EU:n komission kampanja näytettiin kuitenkin ainakin useille sadoille tuhansille hollantilaisille X:n käyttäjille. Kyseinen viesti on edelleen luettavissa täällä.

Maartje de Graaf, tietosuojalakimies noyb: "On järjetöntä, että EU:n komissio ei noudata lakia, jonka institutionalisoinnissa se oli mukana vain muutama vuosi sitten. Lisäksi X väittää kieltävänsä arkaluonteisten tietojen käytön mainonnan kohdentamiseen, mutta ei tee mitään tämän kiellon todellisen täytäntöönpanon varmistamiseksi."

Uhka demokratialle. Näyttää siltä, että EU:n komissio on yrittänyt vaikuttaa Alankomaiden kaltaisten maiden yleiseen mielipiteeseen heikentääkseen kansallisen hallituksen asemaa EU:n neuvostossa. Tällainen toiminta - erityisesti yhdistettynä laittomaan mikrotargetointiin - on vakava uhka EU:n lainsäädäntöprosessille ja täysin ristiriidassa komission aikomuksen kanssa tehdä poliittisesta mainonnasta avoimempaa. noyb pyytää Euroopan tietosuojavaltuutettua tutkimaan asian perusteellisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Rikkomusten vakavuuden ja asianomaisten henkilöiden suuren määrän vuoksi noyb ehdottaa myös, että tietosuojavaltuutettu määrää sakon.