2,5 години и все още няма решение за жалби в стрийминг

Jul 19, 2021

През януари 2019 г. подадохме жалби срещу осем стрийминг услуги, тъй като не отговаряме правилно на прости заявки за достъп. Като едно от най-основните права съгласно GDPR, правото на достъп позволява на потребителите да разберат какви данни има компания за тях и как се използва.

Точно две години и половина след първото подаване на жалбите, липсата на съответствие с GDPR остава очевидна: само една от осемте жалби е разрешена. В случая, който беше разрешен, noyb отнесе отговорния орган пред съда . Останалите седем дела все още не са решени и един от тях е буквално загубен от власт.

Освен това участващите органи не успяват да предоставят конкретна актуализация на състоянието в тези случаи. Както може да се види на времевата линия, noyb редовно иска актуализации от властите, но предимно чува празни обещания. В крайна сметка две години и половина не е разумен срок за потребителите да чакат да упражнят основните си права. Въпреки че GDPR дава право на потребителите на неприкосновеност на личния живот, много съответни органи изглежда не са в състояние да приложат тези права - вероятно е някои данни да са изтрити досега. noyb ще продължи да работи за осигуряване на приложимост на основните права за всички.

Related articles

Recent articles