Przypadki testowe dotyczące swobody korzystania z praw do PKBR w dowolnym formacie

This page has been translated automatically. Read the original lub leave us a message if something is not right.
sob., 12/08/2018 - 14:38
Thumbnail

Wiele sterowników zareagowało na GDPR za pomocą systemów automatycznych. Choć w wielu przypadkach może to być skuteczne i pomocne, istnieje tendencja, że administratorzy danych ograniczają możliwości wyrażania przez osoby, których dane dotyczą, swoich praw do pewnych "wniosków" - co nie zawsze może być w interesie osoby, której dane dotyczą. Wiele form zautomatyzowanych żądań jest również niezwykle skomplikowanych lub nie nadaje się do wykorzystania w praktyce.