Δοκιμάστε περιπτώσεις σχετικά με την ελευθερία να ασκήσετε δικαιώματα GDPR σε οποιαδήποτε μορφή

Δεκ 08, 2018

Πολλοί ελεγκτές αντέδρασαν στο GDPR με αυτοματοποιημένα συστήματα. Αν και αυτό μπορεί να είναι αποτελεσματικό και χρήσιμο σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχει μια τάση οι ελεγκτές να περιορίζουν τις επιλογές των υποκειμένων των δεδομένων να εκφράζουν τα δικαιώματά τους σε ορισμένες "αιτήσεις" - κάτι που μπορεί να μην είναι πάντοτε προς το συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων. Πολλές μορφές αυτοματοποιημένων αιτήσεων είναι επίσης πολύ περίπλοκες ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πράξη.