Testcases over de vrijheid om GDPR-rechten uit te oefenen, in welke vorm dan ook.

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
08 December 2018
Thumbnail

Veel controllers reageerden op GDPR met geautomatiseerde systemen. Hoewel dit in veel gevallen doeltreffend en nuttig kan zijn, is er een tendens dat de voor de verwerking verantwoordelijken de mogelijkheden van de betrokkenen om hun rechten tot uitdrukking te brengen beperken tot bepaalde "verzoeken" - wat niet altijd in het belang van de betrokkene is. Veel vormen van geautomatiseerde verzoeken zijn ook zeer gecompliceerd of in de praktijk niet bruikbaar.

.