Тестови примери за свободата на упражняване на правата по GDPR във всеки формат

This page has been translated automatically. Read the original or leave us a message if something is not right.
08 December 2018
Thumbnail

Много администратори реагираха на GDPR с автоматизирани системи. Макар че това може да е ефективно и полезно в много случаи, съществува тенденция администраторите да ограничават възможностите на субектите на данни да изразяват правата си до определени "искания" - които невинаги са в интерес на субекта на данни. Много форми на автоматизирани искания също така са изключително сложни или не могат да се използват на практика.