Przekazywanie danych UE-USA

This page has been translated automatically. Read the original lub leave us a message if something is not right.

U podstaw tej sprawy leży konflikt prawny między amerykańskimi przepisami dotyczącymi nadzoru, które wymagają nadzoru, a unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, które wymagają prywatności.